چند تا تالار ساختم که به ترتیب --> تالار عمومی(که شامل زیر گروه است) - تالار 2 - تالار 3
مشکل اینجاست که اولین تالار(عمومی) رو اصلا نشون نمیده!!!!
دلیلش چیه؟؟

---------- ارسال شده در 08:32 PM ---------- ارسال قبلی در 06:20 PM ----------

ببخشید این رو آپ کردم. لطفا کمک کنید.
اولین تالار رو چرا نشون نمیده؟؟؟

---------- ارسال شده در 08:56 PM ---------- ارسال قبلی در 06:20 PM ----------

ببخشید این رو آپ کردم. لطفا کمک کنید.
اولین تالار رو چرا نشون نمیده؟؟؟