سلام
دوستان من دنبال یک دکمه فلش میگردم که یک متن هست که وقتی موس روش میره رنگش تغییر کنه و با کلیک هم تغییرر کنه
کسی بلده برام بسازه؟