سلام
توی انجمن کلی گشتم ، چیزی پیدا نکردم ،
هر ایمیلی که از انجمن فرستاده میشه ، قسمت آدرس ارسالیش ، چارکتر های ناخواناست ، کسی میدونه مشکل از چیه ؟