سلام ... ....... از دوستان طراح سایت میخوام که یک هدر برا طراحی کنند متناسب با سایتم : www.hdstate.com ... به این شرح :

میخوام HD بزرگ نوشته بشه و پایینش هم STATE تقریبا اینجوری : با این تفاوت که اون خط سبز میخوام از وسط H و D رد بشه به سمت بالا

بعدش هم حرف HD نورانی باشه مثل تصویر زیر یک نوری رد میشه و میره . اینجوری :تشکر