سلام ببخشید چجوری میشه مثل این تالار

بین درجه ستاره ای و آواتار یک فاصله ای گزاشت ؟