آموزش وسط چین کردن هم برای نسخه 3 و هم برای نسه 4 تو سایت هست چرا کمی نمی گردی ؟

برای نسخه 3 من فقط یکی از گزینه هاشو میگم باقیشو کمی بگردی میتونی درست کنی اگر نتونستی بگو تا بگمت ...

مثلا برای رنک کد عادی اینه

کد:
<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
خوب حالا اینو به این تغییر بدید

کد:
<if condition="$post['rank']"><div align="center" class="smallfont">$post[rank]</div></if>
امیدوارم متوجه شده باشید.....