دوستان من همه آدرس های سایتم رو فرستادم رو یکی
حالا میخواستم بدونم چطور میشه این صفحات رو پاک کرد:

http://www.forum.netdl.ir/forum.php
http://www.forum.netdl.ir/content.php