زمانی که در این سایت پیغام سریع میفرستیم اینجوریه
در صورتی که در برای ما این در حال ارسال پست - چند لحظه صبر کنید .... جاش گوشه سمت راست هست

میخوام مثل این تصویر باشه چیکار کنم ؟

ممنون