از کجا میشه بیایم برای بخش های مختلف امتیاز بندی کنیم ؟ یا همون مدیریت ایمتیازت کنیم ؟


بعد چجور میشه میزان امتیاز هر شخص رو بیاریم تو یک کادر در پست بیت ؟ پست بیتمونم رینفاله