درود
چطوری این متن که در تصویر هست رو بیارم ی خورده بالاتر که حدودا وسط تصویر قرار بگیره ؟
avatar.png
اینم کدیه که برای این قسمته:
کد:
<div class="memberInfo">
                        
            <h3 style="font-size:20px"><img src="http://*****/image.php?u={vb:raw bbuserinfo.userid}&type=thumb"/> خوش آمدید , <a href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:raw bbuserinfo.username}</a></h3>

          </div>