سلام
با توجه به تنوع و تعدد زبانهاي برنامه نويسي براي آگاهي بيشتر دوستان يك نظر سنجي در مورد محبوبيت زبانهاي برنامه نويسي تحت ويندوز ايجاد شده :

Assembly
Turbo Pascal
C++v
Visual basic
Visual C++
Delphi
C Builder
C#
FoxPro (Visual Fox)