بببخشید چجوور میشود که بخش امتیازات سایت رو مدیریت کنیم ؟

و واسه بخش هایی مختلف امتیازات رو تنظیم و تغییر بدیم ؟