مشکل حل شد از مدیر محترم خواهشمندم تاپیک رو قفل کنه.