من سیستم امتیاز را فعال کردم

ولی متاسفانه نمیدونم چرا حتی بعد از تعمیر شمارنده امتیاز ها، امتیاز پست ها و تشکر های قبلی برای کاربرها ثبت نشده، با توجه به اینکه تنظیمات لازم برای امتیاز دادن به هر تشکر انجام گرفته...یه سوال دیگه اینکه چطوری مثل وی بی ایران که یک نوار سبز برای امتیاز ها داره، و با افزایش امتاز پر میشه، برای سایت خودم هم همچین چیزی قرار بدم؟؟ با شکل و طرحی دیگه...