ببخشید بلوکی هست که باشه برای ثبت نام و لاگین و بازیابی رمز عبور وی بی ؟

که بتونیم تو نیوک بزاریم؟


خیلی ساده و مربعی شکل

کد هم باشه مشکل نداره