ببخشید من این پنهان کننده MARCO1 HIDE LINKE ... رو نصب کردم فقط یک مشکل دارم اینکه این همه چیو پنهان میکنه

من میخوام عکس ها رو پنهان نکنه

چیکار کنم ؟