هاست وارز لینوکس روی سرورهای آلمان بدون تاثیر نرخ جهانی ارز در قیمتها. (قیمتهای ثابت و ارزان)

معرفی به کسانی که دنبال هاست وارز میگردن.