سلام هكي هست براي ورژن 4.1.8 كه روي كساي پيوست شده آدرس انجمن يه هر آدرسي كه ميخوايم بزاره؟ مثل ورد پرس؟

---------- ارسال شده در 12:04 PM ---------- ارسال قبلی در 11:03 AM ----------

نبود؟