تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: تغییر قالب

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2012
  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  23
  مورد پسند
  0 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض تغییر قالب

  سلام
  من از قالب HighlightBlue استفاده می‌کنم
  وقتی یک زیر مجموعه درست میکنم ظاهرش خیلی زشت میشه
  چه‌کار باید انجام داد مثل اینجا بشه یا از این حالت تغییر داد؟

  البته آموزش حل مشکل کامل نبودن سر تیتر ها بعد از آپگرید به ویبولتین 4.1.5 رو هم خوندم و بر طبق اون هم اندازه کامل شد
  ولی چطور مثل اینجا میشه؟


  این هم کد forumdisplay.php
  کد PHP:
  {vb:stylevar htmldoctype}
  <
  html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
  <
  head>
      {
  vb:raw headinclude}
      <
  title>{vb:raw foruminfo.title_clean}</title>

      <
  vb:if condition="$show['inlinemod']"><script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_inlinemod.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script></vb:if>
      <vb:if condition="$show['ajax_js']">
          <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-ajax-threadlist.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
          <script type="text/javascript">
      <!--
      var titlemaxchars = parseInt("{vb:raw vboptions.titlemaxchars}");
      //-->
      </script>
          </vb:if>
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-threadbit.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-read-marker.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>

      <vb:if condition="$vboptions['storecssasfile']">
      {vb:cssfile forumdisplay-rollup.css}
      <vb:else />
      {vb:cssfile toolsmenu.css,forumbits.css,forumdisplay.css,threadlist.css,options.css}
      </vb:if>

      <!--[if lt IE 8]>
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-threadlist-ie.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
          {vb:cssfile toolsmenu-ie.css,forumbits-ie.css,forumdisplay-ie.css,threadlist-ie.css,options-ie.css}
      <![endif]-->
      {vb:raw headinclude_bottom}
  </head>

  <body>

  {vb:raw header}

  {vb:raw navbar}

  <vb:if condition="$announcebits">
  <ol id="announcements" class="announcements">
      {vb:raw announcebits}
  </ol>
  </vb:if>

  <div id="above_threadlist" class="above_threadlist">
  <vb:if condition="$show['newthreadlink']"><a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow" class="newcontent_textcontrol" id="newthreadlink_top"><span>+</span> {vb:rawphrase post_new_thread}</a></vb:if>
      <vb:if condition="$show['threadslist']">
      <div class="threadpagenav">
          {vb:raw pagenav}
          <div id="threadpagestats" class="threadpagestats">{vb:rawphrase showing_threads_x_to_y_of_z, {vb:raw limitlower}, {vb:raw limitupper}, {vb:raw totalthreads}}</div>
      </div>
      </vb:if>
  </div>
  <div id="pagetitle" class="pagetitle">
      <h1>{vb:rawphrase forum}: <span class="forumtitle">{vb:raw foruminfo.title}</span></h1>
      <vb:if condition="$foruminfo['description']"><p class="description">{vb:raw foruminfo.description}</p></vb:if>
  </div>

      <vb:if condition="$show['threadslist']">
  <!-- Start Forum tcat Heading ForumThemes  -->
  <div class="tcatBar">
      <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">
          <h2>
              {vb:rawphrase forum}: <span class="forumtitle">{vb:raw foruminfo.title}</span>
          </h2>
      <vb:if condition="$show['threadslist']">
      <div id="above_threadlist_controls" class="tcat_threadlist_controls">
          <div>
          <ul  id="forumdisplaypopups" class="forumdisplaypopups popupgroup">
              <li class="popupmenu nohovermenu" id="forumtools">
                  <h6><a href="javascript://" class="popupctrl" rel="nofollow">{vb:rawphrase forum_tools}</a></h6>
                  <ul class="popupbody popuphover">
                      <vb:if condition="$show['newthreadlink']">
                          <li>
                               <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">
                                  {vb:rawphrase post_a_new_thread}&hellip;
                              </a>
                          </li>
                      </vb:if>
                      <li>
                          <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php?{vb:raw session.sessionurl}do=markread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}&amp;markreadhash={vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" rel="nofollow" onclick="return mark_forum_read({vb:raw foruminfo.forumid});">
                              {vb:rawphrase mark_this_forum_read}
                          </a>
                      </li>
                                          <vb:if condition="$show['member']">
                      <li>
                          <vb:if condition="$show['subscribed_to_forum']">
                              <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=removesubscription&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase unsubscribe_from_this_forum}</a>
                          <vb:else />
                              <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}subscription.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addsubscription&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase subscribe_to_this_forum}&hellip;</a>
                          </vb:if>
                      </li>
                                          </vb:if>
                      <li><a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, null, 'parentid', 'parenttitle'}" rel="nofollow">{vb:rawphrase view_parent_forum}</a></li>
                  </ul>
              </li>
                          <vb:if condition="$show['adminoptions']">
              <li class="popupmenu nohovermenu" id="admintools">
                  <h6><a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase administrative}</a></h6>
                  <ul class="popupbody popuphover">
                      <vb:if condition="$show['post_queue']"><li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=modposts&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase view_posts_queue}</a></li></vb:if>
                      <vb:if condition="$show['attachment_queue']"><li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=modattach&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase view_attachment_queue}</a></li></vb:if>
                      <vb:if condition="$show['mass_move']"><li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=move&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase massmove_threads}&hellip;</a></li></vb:if>
                      <vb:if condition="$show['mass_prune']"><li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=prune&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase massprune_threads}&hellip;</a></li></vb:if>
                      <vb:if condition="$show['addmoderator']">
                      <li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addmoderator&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase add_moderator}&hellip;</a></li>
                      </vb:if>
                      <vb:if condition="$show['post_new_announcement']">
                      <li><a href="moderator.php?{vb:raw session.sessionurl}do=postannouncement&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase post_new_announcement}&hellip;</a></li>
                      </vb:if>
                  </ul>
              </li>
                          </vb:if>
              <li class="popupmenu nohovermenu forumsearch" id="forumsearch">
                  <h6><a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase search_this_forum}</a></h6>
                  <form action="search.php?do=process" method="get">
                  <ul class="popupbody popuphover">
                      <li>
                          <input type="text" class="searchbox" name="q" value="{vb:rawphrase search_dots}" />
                          <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase search}" />
                      </li>
                      <li class="formsubmit">
                          <div class="submitoptions">
                              <label><input type="radio" name="showposts" value="0" checked="checked" /> {vb:rawphrase show_threads}</label>
                              <label><input type="radio" name="showposts" value="1" /> {vb:rawphrase show_posts}</label>
                          </div>
                          <div class="advancedsearchlink"><a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}search_type=1&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;forumchoice[]={vb:raw forumid}" rel="nofollow">{vb:rawphrase advanced_search}</a></div>

                      </li>
                  </ul>
                  <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
                  <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
                  <input type="hidden" name="do" value="process" />
                  <input type="hidden" name="contenttype" value="vBForum_Post" />
                  <input type="hidden" name="forumchoice[]" value="{vb:raw forumid}" />
                  <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
                  <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
                  </form>
              </li>
              {vb:raw threadadmin_imod_menu_thread}          </ul>
              <vb:if condition="$show['inlinemod']">
              <script type="text/javascript">
              <!--
                  vB_XHTML_Ready.subscribe(function() { register_inlinemod("thread_inlinemod_form", "li", "threadbit", "thread"); });
              //-->
              </script>
              </vb:if>
          </div>
      </div>
      </vb:if>
      </div></div>
  </div>
  <!-- End Forum tcat Heading ForumThemes  -->
      </vb:if>

  <vb:if condition="$forumbits">
  {vb:raw template_hook.forumdisplay_above_subforums}
  <div id="forumbits" class="forumbits">
  <!-- Start Forum tcat Heading ForumThemes -->
  <div class="tcatBar">
      <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">
          <h2>
              {vb:rawphrase subforums}: <span class="forumtitle">{vb:raw foruminfo.title}</span>
          </h2>
      </div></div>
  </div>
  <!-- End Forum tcat Heading ForumThemes -->
  <!-- Start Forum thead Heading ForumThemes -->
  <div class="forumbitBody">
  <div class="thead_bar">
      <div class="theadrow table">
          <div class="foruminfo td">
              <div class="forumdata">
                  <div class="datacontainer">
                  {vb:rawphrase title}
                  </div>
              </div>
          </div>
          <div class="forumactionlinks td">
              &nbsp;
          </div>
          <div class="forumstats td" align="center">
              &nbsp;
          </div>
          <div class="forumlastpost td">
              {vb:rawphrase last_post}
          </div>

      </div>
  </div>
  <!-- endForum thead Heading ForumThemes  -->

      <ol>
          {vb:raw forumbits}
      </ol>

      {vb:raw forumhome_markread_script}

  </div>
  <div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight">&nbsp;</div></div></div>
  </div>
  {vb:raw template_hook.forumdisplay_below_subforums}
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['threadslist']">
  <div class="forumbitBody">
  {vb:raw template_hook.forumdisplay_above_threadlist}
  <div id="threadlist" class="threadlist">
      <form id="thread_inlinemod_form" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}inlinemod.php?forumid={vb:raw forumid}" method="post">
          <h2 class="hidden">{vb:rawphrase threads_in_forum}</h2>

          <div>
              <div class="threadlisthead table">
                  <div>
                  <span class="threadinfo">
                      <span class="threadtitle">
                          <a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_title}}" rel="nofollow">{vb:rawphrase title}{vb:raw sortarrow.title}</a> /
                          <a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_postusername}}" rel="nofollow">{vb:rawphrase thread_starter}{vb:raw sortarrow.postusername}</a>
                      </span>
                  </span>
                  <vb:if condition="$show['search_engine']">

                      <span class="threadstats td">{vb:rawphrase replies} {vb:raw sortarrow.replycount} / {vb:rawphrase views}</span>
                      <span class="threadlastpost td">{vb:rawphrase last_post_by}{vb:raw sortarrow.lastpost}</span>
                  <vb:else />

                      <span class="threadstats td"><a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_replycount}}" rel="nofollow">{vb:rawphrase replies}{vb:raw sortarrow.replycount}</a> / <a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_views}}" rel="nofollow">{vb:rawphrase views}{vb:raw sortarrow.views}</a></span>
                      <span class="threadlastpost td"><a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}, {vb:raw pageinfo_flastpost}}" rel="nofollow">{vb:rawphrase last_post_by}{vb:raw sortarrow.lastpost}</a></span>
                      <vb:if condition="$show['inlinemod']"><span class="threadimodimod td"></span></vb:if>
                  </vb:if>
                  </div>
              </div>

              <vb:if condition="$show['stickies']">
                  <ol id="stickies" class="stickies">
                      {vb:raw threadbits_sticky}
                  </ol>
              </vb:if>
              <vb:if condition="$show['threads']">
                  <ol id="threads" class="threads">
                      {vb:raw threadbits}
                  </ol>
              <vb:else />
                  <div class="threadbit">
                      <p class="nonthread">
                      <vb:if condition="$show['noposts']">
                          <strong>{vb:rawphrase no_posts_in_this_forum}</strong>
                      <vb:else />
                          <strong>{vb:rawphrase no_posts_last_x_days_forum, {vb:raw daysprune}}</strong>
                          <span class="understated">{vb:rawphrase try_controls_below_for_older_posts}</span>
                      </vb:if>
                      </p>
                  </div>
              </vb:if>
          </div>
          <hr />

          <div class="<vb:if condition="!$show['inlinemod']">noinlinemod </vb:if>forumfoot">
          <vb:if condition="$show['inlinemod']">
              <div id="inlinemod_formctrls" class="popupmenu nohovermenu">
                  <a href="javascript://" class="popupctrl"><span class="ctrlcontainer">{vb:rawphrase moderation_tools} (<span id="thread_inlinemod_count">0</span>)</span></a>
                  <ul class="popupbody popuphover">
                      <vb:if condition="$show['deletethread']">
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="deletethread" checked="checked" /> {vb:rawphrase delete_threads}&hellip;</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="undeletethread" /> {vb:rawphrase undelete_threads}</label></li>
                      </vb:if>
                      <vb:if condition="$show['spamctrls']">
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="spamthread" /> {vb:rawphrase delete_threads_as_spam}&hellip;</label></li>
                      </vb:if>
                      <vb:if condition="$show['openthread']">
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="open" /> {vb:rawphrase open_threads}</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="close" /> {vb:rawphrase close_threads}</label></li>
                      </vb:if>
                      <vb:if condition="$show['approvethread']">
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="approvethread" /> {vb:rawphrase approve_threads}</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="unapprovethread" /> {vb:rawphrase unapprove_threads}</label></li>
                      </vb:if>
                      <vb:if condition="$show['movethread']">
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="stick" /> {vb:rawphrase stick_threads}</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="unstick" /> {vb:rawphrase unstick_threads}</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="movethread" /> {vb:rawphrase move_threads}&hellip;</label></li>
                          <li><label><input type="radio" name="do" value="mergethread" /> {vb:rawphrase merge_threads}&hellip;</label></li>
                      </vb:if>

                      {vb:raw template_hook.inlinemod_thread_bottom}

                      <li>&nbsp;</li>

                      <li><label><input type="radio" name="do" value="viewthread" /> {vb:rawphrase view_selected_threads}</label></li>
                      <li><label><input type="radio" name="do" value="clearthread" /> {vb:rawphrase clear_thread_list}</label></li>

                      <li class="formsubmit">
                          <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase proceed_ellipsis}" />
                      </li>

                  </ul>
              </div>
          </vb:if>
          </div>

          <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
          <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
          <input type="hidden" name="forumid" value="{vb:raw forumid}" />
      </form>
  </div>
  {vb:raw template_hook.forumdisplay_below_threadlist}
  </div>
  </vb:if>

  <div id="below_threadlist" class="<vb:if condition="!$show['inlinemod']">noinlinemod </vb:if>below_threadlist">
      <vb:if condition="$show['newthreadlink']">
          <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newthread.php?{vb:raw session.sessionurl}do=newthread&amp;f={vb:raw foruminfo.forumid}" rel="nofollow" class="newcontent_textcontrol" id="newthreadlink_bottom"><span>+</span> {vb:rawphrase post_new_thread}</a>
      </vb:if>
      <div class="threadpagenav">
          {vb:raw pagenav}
          {vb:raw forumjump}
      </div>
  </div>

  <div id="forum_info_options" class="forum_info block">
      <vb:if condition="$show['moderators'] OR $show['activeusers']">
      <div class="collapse">
          <a class="collapse" id="collapse_forum_info" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png" alt="" /></a>
          <h4 class="forumoptiontitle blockhead">{vb:rawphrase forum_information_and_options}</h4>
      </div>
      <div id="forum_info" class="forum_info_block blockbody formcontrols">
          <vb:if condition="$show['moderators']">
          <div id="forum_moderators" class="forum_info_subblock">
              <h5>{vb:rawphrase moderators_of_this_forum}</h5>
              <ul class="commalist">
                  {vb:raw moderatorslist}
              </ul>
          </div>
          </vb:if>
          <vb:if condition="$show['activeusers']">
              <div id="forum_onlineusers" class="forum_info_subblock">
                  <h5>{vb:rawphrase users_browsing_this_forum}</h5>
                  <div>
                      <p>{vb:rawphrase there_are_currently_x_users_browsing_forum, {vb:raw totalonline}} ({vb:rawphrase x_members_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}})</p>
                      <ol class="commalist">
                          {vb:raw activeusers}
                      </ol>
                  </div>
              </div>
          </vb:if>
      </div>
      </vb:if>

      {vb:raw ad_location.forum_below_threadlist}
      <vb:if condition="$show['threadslist']">

      <div class="collapse">
          <a class="collapse" id="collapse_forum_options" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png" alt="" /></a>
          <h4 class="forumoptiontitle blockhead">{vb:rawphrase thread_display_options}</h4>
      </div>
      <div id="forum_options" class="forum_info_form_block">
          <form id="forum_display_options" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}forumdisplay.php" method="get" class="forum_info_form blockbody formcontrols floatcontainer">
              <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
              <input type="hidden" name="f" value="{vb:raw forumid}" />
              <input type="hidden" name="page" value="{vb:raw pagenumber}" />
              <input type="hidden" name="pp" value="{vb:raw perpage}" />
              <div>
                  <div class="options_input_block">
                      <label for="sel_daysprune">{vb:rawphrase show_threads_from_the}</label>
                      <select class="primary" id="sel_daysprune" name="daysprune">
                          <option value="1" {vb:raw daysprunesel.1}>{vb:rawphrase last_day}</option>
                          <option value="2" {vb:raw daysprunesel.2}>{vb:rawphrase last_2_days}</option>
                          <option value="7" {vb:raw daysprunesel.7}>{vb:rawphrase last_week}</option>
                          <option value="10" {vb:raw daysprunesel.10}>{vb:rawphrase last_10_days}</option>
                          <option value="14" {vb:raw daysprunesel.14}>{vb:rawphrase last_2_weeks}</option>
                          <option value="30" {vb:raw daysprunesel.30}>{vb:rawphrase last_month}</option>
                          <option value="45" {vb:raw daysprunesel.45}>{vb:rawphrase last_45_days}</option>
                          <option value="60" {vb:raw daysprunesel.60}>{vb:rawphrase last_2_months}</option>
                          <option value="75" {vb:raw daysprunesel.75}>{vb:rawphrase last_75_days}</option>
                          <option value="100" {vb:raw daysprunesel.100}>{vb:rawphrase last_100_days}</option>
                          <option value="365" {vb:raw daysprunesel.365}>{vb:rawphrase last_year}</option>
                          <option value="-1" {vb:raw daysprunesel.all}>{vb:rawphrase beginning}</option>
                      </select>
                      <p class="description">{vb:rawphrase use_control_to_limit_threads}</p>
                  </div>
                  <div class="options_input_block">
                      <label for="sel_sort">{vb:rawphrase sort_threads_by}</label>
                      <select class="primary" id="sel_sort" name="sort">
                          <option value="title" {vb:raw sort.title}>{vb:rawphrase thread_title}</option>
                          <option value="lastpost" {vb:raw sort.lastpost}>{vb:rawphrase last_post_time}</option>
                          <option value="dateline" {vb:raw sort.dateline}>{vb:rawphrase thread_start_time}</option>
                          <option value="replycount" {vb:raw sort.replycount}>{vb:rawphrase number_of_replies}</option>
                          <option value="views" {vb:raw sort.views}>{vb:rawphrase number_of_views}</option>
                          <option value="postusername" {vb:raw sort.postusername}>{vb:rawphrase thread_starter}</option>
                          <vb:if condition="$show['threadratings']"><option value="voteavg" {vb:raw sort.voteavg}>{vb:rawphrase thread_rating}</option></vb:if>
                      </select>
                      <p class="description">{vb:rawphrase sort_threads_by_description}</p>
                  </div>
                  <vb:if condition="$prefix_options">
                  <div class="options_input_block">
                      <label for="sel_prefixid">{vb:rawphrase prefix}</label>
                      <select name="prefixid" class="primary" id="sel_prefixid">
                          <option value="" {vb:raw prefix_selected.anythread}>{vb:rawphrase any_thread_meta}</option>
                          <option value="-2" {vb:raw prefix_selected.anyprefix}>{vb:rawphrase any_prefix_meta}</option>
                          <option value="-1" {vb:raw prefix_selected.none}>{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option>
                          {vb:raw prefix_options}
                      </select>
                      <p class="description">{vb:rawphrase select_threads_with_prefix_description}</p>
                  </div>
                  </vb:if>
                  <!-- Group of Radio Buttons -->
                  <div class="options_input_block">
                      <p class="label">{vb:rawphrase order_threads_in}</p>
                      <ul class="checkradio group">
                          <li><label for="radio_asc"><input type="radio" name="order" id="radio_asc" value="asc" {vb:raw order.asc} /> {vb:rawphrase ascending}</label></li>
                          <li><label for="radio_dsc"><input type="radio" name="order" id="radio_dsc" value="desc" {vb:raw order.desc} /> {vb:rawphrase descending}</label></li>
                      </ul>
                      <p class="description">{vb:rawphrase order_threads_note}</p>
                  </div>
              </div>
              <div class="options_input_wrapper">
                  <div class="options_input_block">
                      <div class="group">
                          <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase show_threads}" />
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </form>
      </div>
      </vb:if>
      <div class="options_block_container">
      <vb:if condition="$show['threadslist']">
          <div class="options_block">
          <div class="collapse">
              <a class="collapse" id="collapse_forum_icon_legend" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png" alt="" /></a>
              <h4 class="blockhead">{vb:rawphrase icon_legend}</h4>
          </div>
          <div id="forum_icon_legend" class="forum_info_block blockbody formcontrols">
              <dl id="icon_legends" class="forum_info_subblock icon_legends">
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_new-16.png" alt="{vb:rawphrase new_posts}" /></dt><dd>{vb:rawphrase new_posts}</dd>
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread-16-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase no_new_posts}" /></dt><dd>{vb:rawphrase no_new_posts}</dd>
                  <vb:if condition="$vboptions['usehotthreads']">
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot_new-16.png" alt="{vb:rawphrase more_than_x_replies_or_y_views, {vb:raw vboptions.hotnumberposts}, {vb:raw vboptions.hotnumberviews}}" /></dt><dd>{vb:rawphrase hot_thread_with_new_posts}</dd>
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_hot-16.png" alt="{vb:rawphrase more_than_x_replies_or_y_views, {vb:raw vboptions.hotnumberposts}, {vb:raw vboptions.hotnumberviews}}" /></dt><dd>{vb:rawphrase hot_thread_with_no_new_posts}</dd>
                  </vb:if>
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_lock-16.png" alt="{vb:rawphrase closed_thread}" /></dt><dd>{vb:rawphrase thread_is_closed}</dd>
                  <dt><img src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/thread_dot-16-{vb:stylevar right}.png" alt="{vb:rawphrase thread_contains_a_message_written_by_you}" /></dt><dd>{vb:rawphrase you_have_posted_in_this_thread}</dd>
              </dl>
          </div>
      </div>
      <div class="options_block2">
          <div class="collapse">
              <a class="collapse" id="collapse_posting_rules" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_info_options}_40b.png" alt="" /></a>
              <h4 class="blockhead">{vb:rawphrase posting_rules}</h4>
          </div>
          <div id="posting_rules" class="forum_info_block blockbody formcontrols">{vb:raw forumrules}</div>
      </div>
      </vb:if>
      </div>
  </div>

  {vb:raw footer}

  </body>
  </html> 
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
  ویرایش توسط oldman1907 : 2012/02/18 در ساعت 08:52 PM
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  ورژن ویبولتین
  5
  نوشته ها
  5,336
  مورد پسند
  4,795 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  646

  پیش فرض

  درود

  1. از این آموزش سرتیتر ها رو کامل کنید: آموزش حل مشکل کامل نبودن سر تیتر ها بعد از آپگرید به ویبولتین 4.1.5
  2. وقتی انجمن رو می خواید به عنوان مادر بسازید در قسمت انجمن زیر مجموعه هست گزینه خیر رو انتخاب کنید.

  موفق باشید

  کاربر مقابل از Dastyar بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2012
  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  23
  مورد پسند
  0 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  تشکر
  متوجه سوالم نشدید!
  منظور این بود که قالب من دو قسمت داره یکی برای ابزار انجمن و غیره
  یکی هم بخشها
  ولی در اینجا هر دو قسمت در یک بخش نمایش داده شده
  تصویر رو نگاه کنید.

 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  ورژن ویبولتین
  5
  نوشته ها
  5,336
  مورد پسند
  4,795 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  646

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط oldman1907 نمایش پست ها
  تشکر
  متوجه سوالم نشدید!
  منظور این بود که قالب من دو قسمت داره یکی برای ابزار انجمن و غیره
  یکی هم بخشها
  ولی در اینجا هر دو قسمت در یک بخش نمایش داده شده
  تصویر رو نگاه کنید.
  درود
  شما از این آموزش استفاده کنید درس میشه: آموزش حل مشکل کامل نبودن سر تیتر ها بعد از آپگرید به ویبولتین 4.1.5

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/11/04, 12:43 AM
 2. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2012/06/13, 06:30 PM
 3. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/01/30, 04:31 PM
 4. از کجا میشه رمز عبور مدیر ور تغییر داد ؟
  توسط R a m i n در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/09/22, 02:05 PM
 5. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/06/09, 10:33 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •