موقعی که روی نمایش تغییرات کلیک می کنیم این اخطار ظاهر میشه،لطفا راهنمایی کنید.

Fatal error: Unsupported operand types in /home/***/domains/***/public_html/editpost.php on line 437

* رو خودم گذاشتم