دوستان من برای وی بی 4 دو تا هک می خام که تو سایت نبود

یکی نشون ندادن پست دوم به بعد برای مهمان

یکی هم نشون دادن مقداری از متن برای مهمان

تشکر