با سلام
ادویتور انجمن من با فایر فاکس مشکل داره

اینجوری میاد یعنی این قستی رو که دورش خط کشیدم نمیاد
فقط با فایر فاکس اینجوریه