دوستان من یه مشکلی دارم بعضی نوشته های انجمن خیلی ریز شده هاند به طوری که باید چشت تو مانیتور باشه تا ببینیش مثل :در حال انتقال به مسیر مورد نظر شما . لطفا چند لحظه صبر کنید ...

میبینید چقدر کوچک هست نوشته دیگه هم هست پاسخ در حال ارسال و ... وجود دارد مشکل از کجاست و چه طور حل میشه ؟؟؟


ممنون