در حالت معمولی وقتی کلمه ای رو تو قسمت جست و جوی سریع سرچ میکنم ، مثل اینه که تو قسمت " کلمات کلیدی " جست و جوی پیشرفته سرچ میکنم ، ولی من میخوام که وقتی کلمه ای رو تو جست و جوی سریع سرچ میکنم ، مثل این باشه که تو قسمت " برچسب " جست و جوی پیشرفته سرچ میکنم . چجوری میشه چنین کاری کرد ؟