این قالب رو کسی میتونه ریپ کنه؟ فارسی هم باشه خیلی خوبه