درود !
من از بی بی کد منبع استفاده می کنم، چند تا بی بی کد ساختم اما زمان استفاده فقط بی بی کد اولی نمایش داده میشه ؟!!
مشکل دومی هم اینه که رنگ ثابته و تغییر نمی کنه .