سلام
ببخشید من هکی که مربوط به فایلهای پیوست و پاسخ سریع پیشرفته میشه رو میخواستم
ویبی من 4.0.8 است
تشکر