من که دقیقا نفهمیدم شما چی میگی!

1.از تو قسمت تعمیرات و شمارنده ها شماره پست ها و نام های کاربری و آمار ها رو به روز رسانی کن
2.از تو همون قسمت باز سازی جستجو ها رو پیدا کن و جستجو ها رو باز سازی کن
3.از درست بودن تاریخ سرورت هم مطمئن شد

موفق باشی