من همیشه با کد -webkit-border-radius عکس ها رو گرد می کردم اما سایت The W3C CSS Validation Service که خطا های css رو میگه این کدها رو برای من اخطار میده میگه :
Property -webkit-border-radius doesn't exist : 10px

کد جدیدی هست؟