دوستان راهی هست که نزاریم کسی از فونت درشت تر از یه حدی استفاده نکنه؟؟ممنون میشم جواب بدین