سلام ...

بعد نصب وي بي سئو ديدم كه توي تاپيك ها به جاي اين كه LIKE و SHARE بياد اين خط مياد : ( | )

من خط راست دوست ندارم يك بگه چطوري اونا رو بيارم سر جاش ! :">