خب ببین دوست گرامی من میخوام تو پاسخ ب تاپیک این کارو بکنم
تاپیک اول ک فایلم رو پیوست میکنم بعد ارسال میکنم دیگ نمیتونم تو پاسخ ب تاپیک فایل بعد رو پیوست کنم
مشکل من اینه
چطوری اینو ک میگید انجام بدم