نقل قول نوشته اصلی توسط VBIran نمایش پست ها
درود.
خواستم این فارسی ساز رو رایگان نذارم و بفروشم توی بازارچه ولی پشیمون شدم .
چون 300 لغت از اون فارسی شده و روش زحمت خیلی زیادی کشیده شده .
فارسی ساز رو که با notepad باز کنید زیاد بودنش رو متوجه میشید .
برای فارسی کردن صفحه اول ( مین پیج اون )
قالب microcart_main رو باز کنید و داخل اون هر چی هست پاک کنید و جایگزین کنید با اون این کد رو :
کد:
{vb:stylevar htmldoctype}
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
<head>
 <title>{vb:raw vboptions.microcart_navbar}</title>
 {vb:raw headinclude}
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{vb:var vbcsspath}vbulletin.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{vb:var vbcsspath}additional.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{vb:var vbcsspath}microcart.css" />
</head>
<body>
{vb:raw header}
{vb:raw navbar}
<div class="blockbody">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
 <tr>
  <td width="30%" align="right" valign="top">
     <div id="sidebar_container">
    <ul id="sidebar">
     {vb:raw small_cart}
     <vb:if condition="$flagship_product">
      {vb:raw flagship_product}
     </vb:if>
     {vb:raw payment_gateways}
    </ul>
  </td>
  <td align="right" valign="top" width="70%" style="padding-left:10px;">
     <vb:if condition="$catid==0">
    <vb:if condition="$system_message">
     <table cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%" style="border:1px solid {vb:raw vboptions.microcart_border};">
      <tr>
       <td width="100%" class="blockrow">
        <blockquote class="restore">
        {vb:raw system_message}
        </blockquote>
       </td>
      </tr>
     </table>
     <br />
    </vb:if>
   </vb:if>
   {vb:raw horizontalcategories}
   <vb:if condition="$category_products">
    {vb:raw category_products}
    <vb:if condition="$pagenav">
     <div align="right" style="margin-top:5px;">{vb:raw pagenav}</div>
    </vb:if>
   <vb:else />
    <vb:if condition="$catid>0">
     {vb:raw category_empty}
     <br />
    </vb:if>
    <vb:if condition="$frontpage_products">
     {vb:raw frontpage_products}<br />
    </vb:if>
   </vb:if>

   </div>
  </td>
 </tr>
</table>
</div>
<br />
{vb:raw copyright}<span lang="en-us"><center>Persian By VBIran.Ir</center></span>
{vb:raw footer}
</body>
</html>
صمیمانه از شما میخواهیم که کپی رایت رو حذف نکنید .
موفق باشید .
فارسی کننده : وی بی ایران
اینکه فرمودید:
[QUOTEقالب microcart_main رو باز کنید و داخل اون هر چی هست پاک کنید و جایگزین کنید با اون این کد رو :][/QUOTE]

مسیرش کجاست؟

---------- ارسال شده در 05:05 PM ---------- ارسال قبلی در 04:30 PM ----------

تووی آموزش نصب نوشته

First of all you need to setup microCART General Options. The most important option is to set the path to the directory where you'll store the files. For security reasons you must create a directory over the public area. Then write the full path in the options. Don't forget the trailing slash at the end. Example:

* /home/username/downloads/
میشه یکی توضی بده منظورش چیه؟

---------- ارسال شده در 09:13 PM ---------- ارسال قبلی در 04:30 PM ----------

این دوتا سوال من را پاسخ بدید
الان برای من صفحه سفید میاد فقط