تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: مشکل اپگرید از 418 به 4111

 1. Top | #1
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  ورژن خوبش
  نوشته ها
  257
  مورد پسند
  104 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض مشکل اپگرید از 418 به 4111

  هنگاه اپگرید با این خطا مواجه میشم در مرحله سوم از هشت مرحله

  [CODE]
  کد:
  
  
  
  
  
  
  <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
  <errors>
    <error><![CDATA[<p>Database Error</p>
  
  Invalid SQL:

  کد:
  , [html] and [php] BB code blocks.\";s:36:\"stylevar_bbcode_code_background_name\";s:38:\"Code/HTML/PHP BB Code Block Background\";s:44:\"stylevar_bbcode_quote_background_description\";s:48:\"This stylevar controls the background of quotes.\";s:37:\"stylevar_bbcode_quote_background_name\";s:16:\"Quote Background\";s:40:\"stylevar_bbcode_quote_border_description\";s:44:\"This stylevar controls the border of quotes.\";s:33:\"stylevar_bbcode_quote_border_name\";s:12:\"Quote Border\";s:38:\"stylevar_bbcode_quote_font_description\";s:42:\"This stylevar controls the font of quotes.\";s:31:\"stylevar_bbcode_quote_font_name\";s:10:\"Quote Font\";s:41:\"stylevar_bbcode_quote_padding_description\";s:45:\"This stylevar controls the padding of quotes.\";s:34:\"stylevar_bbcode_quote_padding_name\";s:13:\"Quote Padding\";s:47:\"stylevar_bbcode_quote_postedby_font_description\";s:77:\"This stylevar controls the font of the \"Originally Posted by\" text of quotes.\";s:40:\"stylevar_bbcode_quote_postedby_font_name\";s:33:\"Quote \"Originally Posted by\" Font\";s:40:\"stylevar_bbcode_table_border_description\";s:65:\"This stylevar controls the border of tables created with BB code.\";s:33:\"stylevar_bbcode_table_border_name\";s:20:\"BB Code Table Border\";s:33:\"stylevar_big_fontSize_description\";s:44:\"This stylevar controls the size of big font.\";s:26:\"stylevar_big_fontSize_name\";s:13:\"Big Font Size\";s:41:\"stylevar_blockbody_background_description\";s:149:\"This stylevar controls the background of the block body. A block body is the central part of a block, which usually contains one ore more block rows.\";s:34:\"stylevar_blockbody_background_name\";s:21:\"Block Body Background\";s:38:\"stylevar_blockbody_padding_description\";s:146:\"This stylevar controls the padding of the block body. A block body is the central part of a block, which usually contains one ore more block rows.\";s:31:\"stylevar_blockbody_padding_name\";s:18:\"Block Body Padding\";s:41:\"stylevar_blockfoot_background_description\";s:140:\"This stylevar controls the background of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:34:\"stylevar_blockfoot_background_name\";s:23:\"Block Footer Background\";s:37:\"stylevar_blockfoot_border_description\";s:136:\"This stylevar controls the border of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:30:\"stylevar_blockfoot_border_name\";s:19:\"Block Footer Border\";s:36:\"stylevar_blockfoot_color_description\";s:140:\"This stylevar controls the text color of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:29:\"stylevar_blockfoot_color_name\";s:23:\"Block Footer Text Color\";s:35:\"stylevar_blockfoot_font_description\";s:134:\"This stylevar controls the font of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:28:\"stylevar_blockfoot_font_name\";s:17:\"Block Footer Font\";s:41:\"stylevar_blockfoot_link_color_description\";s:140:\"This stylevar controls the link color of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:34:\"stylevar_blockfoot_link_color_name\";s:23:\"Block Footer Link Color\";s:46:\"stylevar_blockfoot_linkhover_color_description\";s:146:\"This stylevar controls the link hover color of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:39:\"stylevar_blockfoot_linkhover_color_name\";s:29:\"Block Footer Link Hover Color\";s:38:\"stylevar_blockfoot_padding_description\";s:137:\"This stylevar controls the padding of block footers. A block footer is the bottom part of a block, which usually contains action buttons.\";s:31:\"stylevar_blockfoot_padding_name\";s:20:\"Block Footer Padding\";s:41:\"stylevar_blockhead_background_description\";s:146:\"This stylevar controls the background of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:34:\"stylevar_blockhead_background_name\";s:23:\"Block Header Background\";s:37:\"stylevar_blockhead_border_description\";s:142:\"This stylevar controls the border of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:30:\"stylevar_blockhead_border_name\";s:19:\"Block Header Border\";s:36:\"stylevar_blockhead_color_description\";s:146:\"This stylevar controls the text color of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:29:\"stylevar_blockhead_color_name\";s:23:\"Block Header Text Color\";s:35:\"stylevar_blockhead_font_description\";s:140:\"This stylevar controls the font of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:28:\"stylevar_blockhead_font_name\";s:17:\"Block Header Font\";s:41:\"stylevar_blockhead_link_color_description\";s:146:\"This stylevar controls the link color of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:34:\"stylevar_blockhead_link_color_name\";s:23:\"Block Header Link Color\";s:46:\"stylevar_blockhead_linkhover_color_description\";s:152:\"This stylevar controls the link hover color of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:39:\"stylevar_blockhead_linkhover_color_name\";s:29:\"Block Header Link Hover Color\";s:38:\"stylevar_blockhead_padding_description\";s:143:\"This stylevar controls the padding of block headers. A block header is the upper part of a block, which usually contains a title for the block.\";s:31:\"stylevar_blockhead_padding_name\";s:20:\"Block Header Padding\";s:40:\"stylevar_blockrow_background_description\";s:116:\"This stylevar controls the background of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:33:\"stylevar_blockrow_background_name\";s:20:\"Block Row Background\";s:36:\"stylevar_blockrow_border_description\";s:112:\"This stylevar controls the border of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:29:\"stylevar_blockrow_border_name\";s:16:\"Block Row Border\";s:35:\"stylevar_blockrow_color_description\";s:116:\"This stylevar controls the text color of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:28:\"stylevar_blockrow_color_name\";s:20:\"Block Row Text Color\";s:34:\"stylevar_blockrow_font_description\";s:110:\"This stylevar controls the font of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:27:\"stylevar_blockrow_font_name\";s:14:\"Block Row Font\";s:40:\"stylevar_blockrow_link_color_description\";s:116:\"This stylevar controls the link color of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:33:\"stylevar_blockrow_link_color_name\";s:20:\"Block Row Link Color\";s:45:\"stylevar_blockrow_linkhover_color_description\";s:122:\"This stylevar controls the link hover color of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:38:\"stylevar_blockrow_linkhover_color_name\";s:26:\"Block Row Link Hover Color\";s:37:\"stylevar_blockrow_padding_description\";s:113:\"This stylevar controls the padding of block rows. A block contains one or more rows, in which data are displayed.\";s:30:\"stylevar_blockrow_padding_name\";s:17:\"Block Row Padding\";s:44:\"stylevar_blocksubhead_background_description\";s:237:\"This stylevar controls the background of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:37:\"stylevar_blocksubhead_background_name\";s:27:\"Block Sub-Header Background\";s:40:\"stylevar_blocksubhead_border_description\";s:233:\"This stylevar controls the border of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:33:\"stylevar_blocksubhead_border_name\";s:23:\"Block Sub-Header Border\";s:39:\"stylevar_blocksubhead_color_description\";s:237:\"This stylevar controls the text color of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:32:\"stylevar_blocksubhead_color_name\";s:27:\"Block Sub-Header Text Color\";s:38:\"stylevar_blocksubhead_font_description\";s:231:\"This stylevar controls the font of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:31:\"stylevar_blocksubhead_font_name\";s:21:\"Block Sub-Header Font\";s:44:\"stylevar_blocksubhead_link_color_description\";s:237:\"This stylevar controls the link color of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:37:\"stylevar_blocksubhead_link_color_name\";s:27:\"Block Sub-Header Link Color\";s:49:\"stylevar_blocksubhead_linkhover_color_description\";s:243:\"This stylevar controls the link hover color of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:42:\"stylevar_blocksubhead_linkhover_color_name\";s:33:\"Block Sub-Header Link Hover Color\";s:41:\"stylevar_blocksubhead_padding_description\";s:234:\"This stylevar controls the padding of block sub-headers. A block sub-header is usually located below the block header, containing a descriptive sub-title for the block, or is used to separate multiple block rows within the same block.\";s:34:\"stylevar_blocksubhead_padding_name\";s:24:\"Block Sub-Header Padding\";s:36:\"stylevar_body_background_description\";s:124:\"This stylevar controls the background of the body. The body is the area below the header, which contains all other elements.\";s:29:\"stylevar_body_background_name\";s:15:\"Body Background\";s:31:\"stylevar_body_color_description\";s:124:\"This stylevar controls the text color of the body. The body is the area below the header, which contains all other elements.\";s:24:\"stylevar_body_color_name\";s:15:\"Body Text Color\";s:33:\"stylevar_body_padding_description\";s:121:\"This stylevar controls the padding of the body. The body is the area below the header, which contains all other elements.\";s:26:\"stylevar_body_padding_name\";s:12:\"Body Padding\";s:34:\"stylevar_border_radius_description\";s:45:\"This stylevar controls the radius of borders.\";s:27:\"stylevar_border_radius_name\";s:13:\"Border Radius\";s:42:\"stylevar_button_control_border_description\";s:29:\"رنگ کادر دکمه ها\";s:54:\"stylevar_calendar_addnewcontrols_dt_margin_descrip tion\";s:71:\"This stylevar controls the margin of the calendar Add New Event button.\";s:47:\"stylevar_calendar_addnewcontrols_dt_margin_name\";s:36:\"Calendar Add New Event Button Margin\";s:51:\"stylevar_calendar_events_a_daynum_color_descriptio n\";s:82:\"This stylevar controls the link color of day numbers in the calendar monthly view.\";s:57:\"stylevar_calendar_events_a_daynum_color_hover_desc ription\";s:88:\"This stylevar controls the link hover color of day numbers in the calendar monthly view.\";s:50:\"stylevar_calendar_events_a_daynum_color_hover_name \";s:49:\"Calendar Monthly View Day Number Link Hover Color\";s:44:\"stylevar_calendar_events_a_daynum_color_name\";s:43:\"Calendar Monthly View Day Number Link Color\";s:43:\"stylevar_calendar_events_border_description\";s:83:\"This stylevar controls the border of days in the calendar monthly and weekly views.\";s:36:\"stylevar_calendar_events_border_name\";s:45:\"Calendar Monthly &amp; Weekly View Day Border\";s:43:\"stylevar_calendar_events_height_description\";s:84:\"This stylevar controls the minimum height of day cells in the calendar monthly view.\";s:36:\"stylevar_calendar_events_height_name\";s:45:\"Calendar Monthly View Day Cell Minimum Height\";s:51:\"stylevar_calendar_events_ol_list_margin_descriptio n\";s:76:\"This stylevar controls the margin of day cells in the calendar monthly view.\";s:44:\"stylevar_calendar_events_ol_list_margin_name\";s:37:\"Calendar Monthly View Day Cell Margin\";s:50:\"stylevar_calendar_events_ol_list_width_description \";s:75:\"This stylevar controls the width of day cells in the calendar monthly view.\";s:43:\"stylevar_calendar_events_ol_list_width_name\";s:36:\"Calendar Monthly View Day Cell Width\";s:54:\"stylevar_calendar_mini_othermonth_a_border_descrip tion\";s:70:\"This stylevar controls the border of other month days in the calendar.\";s:47:\"stylevar_calendar_mini_othermonth_a_border_name\";s:31:\"Calendar Other Month Day Border\";s:48:\"stylevar_calendar_othermonth_a_color_description\";s:74:\"This stylevar controls the text color of other month days in the calendar.\";s:41:\"stylevar_calendar_othermonth_a_color_name\";s:35:\"Calendar Other Month Day Text Color\";s:57:\"stylevar_calendar_othermonth_background_color_desc ription\";s:74:\"This stylevar controls the background of other month days in the calendar.\";s:50:\"stylevar_calendar_othermonth_background_color_name \";s:35:\"Calendar Other Month Day Background\";s:43:\"stylevar_calendar_sidebar_width_description\";s:57:\"This stylevar controls the width of the calendar sidebar.\";s:36:\"stylevar_calendar_sidebar_width_name\";s:22:\"Calendar sidebar Width\";s:48:\"stylevar_calendar_today_border_color_description\";s:87:\"This stylevar controls the border of the current day cell in the calendar monthly view.\";s:41:\"stylevar_calendar_today_border_color_name\";s:45:\"Calendar Monthly View Current Day Cell Border\";s:52:\"stylevar_calendar_week_daynum_font_color_descripti on\";s:81:\"This stylevar controls the text color of day numbers in the calendar weekly view.\";s:45:\"stylevar_calendar_week_daynum_font_color_name\";s:42:\"Calendar Weekly View Day Number Text Color\";s:51:\"stylevar_calendar_week_daynum_font_size_descriptio n\";s:80:\"This stylevar controls the font size of day numbers in the calendar weekly view.\";s:44:\"stylevar_calendar_week_daynum_font_size_name\";s:41:\"Calendar Weekly View Day Number Font Size\";s:65:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_backgro und_description\";s:87:\"This stylevar controls the background of the birthday area in the calendar weekly view.\";s:58:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_backgro und_name\";s:40:\"Calendar Weekly View Birthday Background\";s:61:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_border_ description\";s:83:\"This stylevar controls the border of the birthday area in the calendar weekly view.\";s:54:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_border_ name\";s:36:\"Calendar Weekly View Birthday Border\";s:60:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_width_d escription\";s:82:\"This stylevar controls the width of the birthday area in the calendar weekly view.\";s:53:\"stylevar_calendar_week_eventlist_birthdays_width_n ame\";s:35:\"Calendar Weekly View Birthday Width\";s:37:\"stylevar_content_msg_font_description\";s:189:\"This stylevar controls the font of non post content types. A non post content type is any content except forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:30:\"stylevar_content_msg_font_name\";s:21:\"Non Post Content Font\";s:39:\"stylevar_control_background_description\";s:49:\"This stylevar controls the background of buttons.\";s:32:\"stylevar_control_background_name\";s:17:\"Button Background\";s:35:\"stylevar_control_border_description\";s:45:\"This stylevar controls the border of buttons.\";s:28:\"stylevar_control_border_name\";s:13:\"Button Border\";s:34:\"stylevar_control_color_description\";s:49:\"This stylevar controls the text color of buttons.\";s:27:\"stylevar_control_color_name\";s:17:\"Button Text Color\";s:47:\"stylevar_control_content_background_description\";s:163:\"This stylevar controls the background of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:40:\"stylevar_control_content_background_name\";s:25:\"Content Button Background\";s:43:\"stylevar_control_content_border_description\";s:159:\"This stylevar controls the border of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:36:\"stylevar_control_content_border_name\";s:21:\"Content Button Border\";s:42:\"stylevar_control_content_color_description\";s:163:\"This stylevar controls the text color of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:35:\"stylevar_control_content_color_name\";s:25:\"Content Button Text Color\";s:41:\"stylevar_control_content_font_description\";s:157:\"This stylevar controls the font of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:34:\"stylevar_control_content_font_name\";s:19:\"Content Button Font\";s:53:\"stylevar_control_content_hover_background_descript ion\";s:169:\"This stylevar controls the background of hover content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:46:\"stylevar_control_content_hover_background_name\";s:31:\"Hover Content Button Background\";s:48:\"stylevar_control_content_hover_color_description\";s:169:\"This stylevar controls the text color of hover content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:41:\"stylevar_control_content_hover_color_name\";s:31:\"Hover Content Button Text Color\";s:44:\"stylevar_control_content_padding_description\";s:160:\"This stylevar controls the padding of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:37:\"stylevar_control_content_padding_name\";s:22:\"Content Button Padding\";s:43:\"stylevar_control_content_radius_description\";s:166:\"This stylevar controls the radius of content button borders. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:36:\"stylevar_control_content_radius_name\";s:28:\"Content Button Border Radius\";s:49:\"stylevar_control_content_shadow_color_description\";s:165:\"This stylevar controls the shadow color of content buttons. A content button is a button used to create new content (such as Post New Thread, Reply to Thread, etc.).\";s:42:\"stylevar_control_content_shadow_color_name\";s:27:\"Content Button Shadow Color\";s:33:\"stylevar_control_font_description\";s:43:\"This stylevar controls the font of buttons.\";s:26:\"stylevar_control_font_name\";s:11:\"Button Font\";s:45:\"stylevar_control_hover_background_description\";s:55:\"This stylevar controls the background of hover buttons.\";s:38:\"stylevar_control_hover_background_name\";s:23:\"Hover Button Background\";s:40:\"stylevar_control_hover_color_description\";s:55:\"This stylevar controls the text color of hover buttons.\";s:33:\"stylevar_control_hover_color_name\";s:23:\"Hover Button Text Color\";s:40:\"stylevar_diff_add_background_description\";s:77:\"This stylevar controls the background of added text in the post edit history.\";s:33:\"stylevar_diff_add_background_name\";s:41:\"Post Editor History Added Text Background\";s:43:\"stylevar_diff_remove_background_description\";s:79:\"This stylevar controls the background of removed text in the post edit history.\";s:36:\"stylevar_diff_remove_background_name\";s:43:\"Post Editor History Removed Text Background\";s:34:\"stylevar_diffadd_color_description\";s:77:\"This stylevar controls the text color of added text in the post edit history.\";s:27:\"stylevar_diffadd_color_name\";s:36:\"Post Editor History Added Text Color\";s:37:\"stylevar_diffremove_color_description\";s:79:\"This stylevar controls the text color of removed text in the post edit history.\";s:30:\"stylevar_diffremove_color_name\";s:38:\"Post Editor History Removed Text Color\";s:35:\"stylevar_doc_background_description\";s:120:\"This stylevar controls the background of the document. The document is the outer area, that contains all other elements.\";s:28:\"stylevar_doc_background_name\";s:19:\"Document Background\";s:31:\"stylevar_doc_margin_description\";s:116:\"This stylevar controls the margin of the document. The document is the outer area, that contains all other elements.\";s:24:\"stylevar_doc_margin_name\";s:15:\"Document Margin\";s:33:\"stylevar_doc_maxWidth_description\";s:123:\"This stylevar controls the maximum width of the document. The document is the outer area, that contains all other elements.\";s:26:\"stylevar_doc_maxWidth_name\";s:22:\"Document Maximum Width\";s:33:\"stylevar_doc_minWidth_description\";s:123:\"This stylevar controls the minimum width of the document. The document is the outer area, that contains all other elements.\";s:26:\"stylevar_doc_minWidth_name\";s:22:\"Document Minimum Width\";s:30:\"stylevar_doc_width_description\";s:115:\"This stylevar controls the width of the document. The document is the outer area, that contains all other elements.\";s:23:\"stylevar_doc_width_name\";s:14:\"Document Width\";s:54:\"stylevar_editor_autosave_notice_background_descrip tion\";s:69:\"This stylevar controls the background of the editor auto-save notice.\";s:47:\"stylevar_editor_autosave_notice_background_name\";s:34:\"Editor Auto-Save Notice Background\";s:38:\"stylevar_editor_background_description\";s:52:\"This stylevar controls the background of the editor.\";s:31:\"stylevar_editor_background_name\";s:17:\"Editor Background\";s:45:\"stylevar_editor_button_background_description\";s:56:\"This stylevar controls the background of editor buttons.\";s:51:\"stylevar_editor_button_background_hover_descriptio n\";s:62:\"This stylevar controls the background of hover editor buttons.\";s:44:\"stylevar_editor_button_background_hover_name\";s:30:\"Editor Button Hover Background\";s:38:\"stylevar_editor_button_background_name\";s:24:\"Editor Button Background\";s:51:\"stylevar_editor_button_disabled_opacity_descriptio n\";s:107:\"This stylevar controls the opacity of disabled editor buttons. The entered value should be between 0 and 1.\";s:44:\"stylevar_editor_button_disabled_opacity_name\";s:30:\"Editor Button Disabled Opacity\";s:50:\"stylevar_editor_button_enabled_opacity_description \";s:106:\"This stylevar controls the opacity of enabled editor buttons. The entered value should be between 0 and 1.\";s:43:\"stylevar_editor_button_enabled_opacity_name\";s:29:\"Editor Button Enabled Opacity\";s:54:\"stylevar_editor_button_selected_background_descrip tion\";s:65:\"This stylevar controls the background of selected editor buttons.\";s:60:\"stylevar_editor_button_selected_background_hover_d escription\";s:71:\"This stylevar controls the background of hover selected editor buttons.\";s:53:\"stylevar_editor_button_selected_background_hover_n ame\";s:39:\"Hover Selected Editor Button Background\";s:47:\"stylevar_editor_button_selected_background_name\";s:33:\"Selected Editor Button Background\";s:48:\"stylevar_editor_popupbody_background_description\";s:59:\"This stylevar controls the background of the editor popups.\";s:41:\"stylevar_editor_popupbody_background_name\";s:23:\"Editor Popup Background\";s:43:\"stylevar_editor_popupbody_color_description\";s:59:\"This stylevar controls the text color of the editor popups.\";s:36:\"stylevar_editor_popupbody_color_name\";s:23:\"Editor Popup Text Color\";s:54:\"stylevar_editor_popupbody_frame_background_descrip tion\";s:64:\"This stylevar controls the background of the editor popup frame.\";s:47:\"stylevar_editor_popupbody_frame_background_name\";s:29:\"Editor Popup Frame Background\";s:49:\"stylevar_editor_popupbody_frame_color_description\";s:64:\"This stylevar controls the text color of the editor popup frame.\";s:42:\"stylevar_editor_popupbody_frame_color_name\";s:29:\"Editor Popup Frame Text Color\";s:58:\"stylevar_editor_popupbody_tab_background_hover_des cription\";s:69:\"This stylevar controls the background of the editor popup hover tabs.\";s:51:\"stylevar_editor_popupbody_tab_background_hover_nam e\";s:33:\"Hover Editor Popup Tab Background\";s:53:\"stylevar_editor_popupbody_tab_color_hover_descript ion\";s:69:\"This stylevar controls the text color of the editor popup hover tabs.\";s:46:\"stylevar_editor_popupbody_tab_color_hover_name\";s:33:\"Hover Editor Popup Tab Text Color\";s:48:\"stylevar_editor_smiliebox_smiliesize_description\";s:75:\"This stylevar controls the maximum size of smilies in the editor smiliebox.\";s:41:\"stylevar_editor_smiliebox_smiliesize_name\";s:36:\"Editor Smiliebox Smilie Maximum Size\";s:38:\"stylevar_editor_text_color_description\";s:52:\"This stylevar controls the text color of the editor.\";s:31:\"stylevar_editor_text_color_name\";s:17:\"Editor Text Color\";s:46:\"stylevar_editor_toolbar_background_description\";s:60:\"This stylevar controls the background of the editor toolbar.\";s:39:\"stylevar_editor_toolbar_background_name\";s:25:\"Editor Toolbar Background\";s:48:\"stylevar_editor_wysiwyg_table_border_description\";s:66:\"This stylevar controls the border of tables in the WYSIWYG editor.\";s:41:\"stylevar_editor_wysiwyg_table_border_name\";s:27:\"WYSIWYG Editor Table Border\";s:50:\"stylevar_eventbit_dl_customfield_color_description \";s:79:\"This stylevar controls the text color of custom field names in calendar events.\";s:43:\"stylevar_eventbit_dl_customfield_color_name\";s:43:\"Calendar Event Custom Field Name Text Color\";s:28:\"stylevar_favicon_description\";s:149:\"This stylevar controls the file path of the favicon. The favicon is the small image displayed in the browser address bar and near browser page title.\";s:21:\"stylevar_favicon_name\";s:17:\"Favicon File Path\";s:25:\"stylevar_font_description\";s:47:\"This stylevar controls the font of any element.\";s:18:\"stylevar_font_name\";s:4:\"Font\";s:38:\"stylevar_footer_background_description\";s:132:\"This stylevar controls the background of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:31:\"stylevar_footer_background_name\";s:17:\"Footer Background\";s:34:\"stylevar_footer_border_description\";s:128:\"This stylevar controls the border of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:27:\"stylevar_footer_border_name\";s:13:\"Footer Border\";s:33:\"stylevar_footer_color_description\";s:132:\"This stylevar controls the text color of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:26:\"stylevar_footer_color_name\";s:17:\"Footer Text Color\";s:43:\"stylevar_footer_copyright_color_description\";s:149:\"This stylevar controls the text color of the footer copyright notice. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:36:\"stylevar_footer_copyright_color_name\";s:27:\"Footer Copyright Text Color\";s:42:\"stylevar_footer_copyright_font_description\";s:143:\"This stylevar controls the font of the footer copyright notice. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:35:\"stylevar_footer_copyright_font_name\";s:21:\"Footer Copyright Font\";s:32:\"stylevar_footer_font_description\";s:126:\"This stylevar controls the font of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:25:\"stylevar_footer_font_name\";s:11:\"Footer Font\";s:38:\"stylevar_footer_link_color_description\";s:132:\"This stylevar controls the link color of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:31:\"stylevar_footer_link_color_name\";s:17:\"Footer Link Color\";s:43:\"stylevar_footer_linkhover_color_description\";s:138:\"This stylevar controls the link hover color of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:36:\"stylevar_footer_linkhover_color_name\";s:23:\"Footer Link Hover Color\";s:44:\"stylevar_footer_moz_shadow_color_description\";s:134:\"This stylevar controls the shadow color of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:37:\"stylevar_footer_moz_shadow_color_name\";s:19:\"Footer Shadow Color\";s:35:\"stylevar_footer_padding_description\";s:129:\"This stylevar controls the padding of the footer. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:28:\"stylevar_footer_padding_name\";s:14:\"Footer Padding\";s:38:\"stylevar_footer_time_color_description\";s:137:\"This stylevar controls the text color of the footer time. The footer is the horizontal bar that is displayed at the bottom of every page.\";s:31:\"stylevar_footer_time_color_name\";s:22:\"Footer Time Text Color\";s:42:\"stylevar_form_columnleft_width_description\";s:133:\"This stylevar controls the width of the left column in forms. The left column of forms usually contains option and input field names.\";s:35:\"stylevar_form_columnleft_width_name\";s:22:\"Form Left Column Width\";s:43:\"stylevar_form_columnright_width_description\";s:174:\"This stylevar controls the width of the right column in forms. The right column of forms usually contains option descriptions, the available option settings and input fields.\";s:36:\"stylevar_form_columnright_width_name\";s:23:\"Form Right Column Width\";s:34:\"stylevar_form_maxWidth_description\";s:182:\"This stylevar controls the maximum width of forms in new content creation pages. A form is usually contained in a block, and it contains the block body and/or one or more block rows.\";s:27:\"stylevar_form_maxWidth_name\";s:18:\"Form Maximum Width\";s:39:\"stylevar_formrow_background_description\";s:132:\"This stylevar controls the background of forms. A form is usually contained in a block body, and may contain one or more block rows.\";s:32:\"stylevar_formrow_background_name\";s:15:\"Form Background\";s:35:\"stylevar_formrow_border_description\";s:128:\"This stylevar controls the border of forms. A form is usually contained in a block body, and may contain one or more block rows.\";s:28:\"stylevar_formrow_border_name\";s:11:\"Form Border\";s:40:\"stylevar_forum_sidebar_width_description\";s:54:\"This stylevar controls the width of the forum sidebar.\";s:33:\"stylevar_forum_sidebar_width_name\";s:19:\"Forum sidebar Width\";s:37:\"stylevar_forumbits_border_description\";s:63:\"This stylevar controls the border of forum rows in forum lists.\";s:30:\"stylevar_forumbits_border_name\";s:16:\"Forum Row Border\";s:43:\"stylevar_forumbits_shadow_color_description\";s:69:\"This stylevar controls the shadow color of forum rows in forum lists.\";s:36:\"stylevar_forumbits_shadow_color_name\";s:22:\"Forum Row Shadow Color\";s:41:\"stylevar_forumbits_text_color_description\";s:67:\"This stylevar controls the text color of forum rows in forum lists.\";s:34:\"stylevar_forumbits_text_color_name\";s:20:\"Forum Row Text Color\";s:41:\"stylevar_forumhead_background_description\";s:60:\"This stylevar controls the background of forum list headers.\";s:34:\"stylevar_forumhead_background_name\";s:28:\"Forum List Header Background\";s:37:\"stylevar_forumhead_border_description\";s:56:\"This stylevar controls the border of forum list headers.\";s:30:\"stylevar_forumhead_border_name\";s:24:\"Forum List Header Border\";s:36:\"stylevar_forumhead_color_description\";s:60:\"This stylevar controls the text color of forum list headers.\";s:29:\"stylevar_forumhead_color_name\";s:28:\"Forum List Header Text Color\";s:35:\"stylevar_forumhead_font_description\";s:54:\"This stylevar controls the font of forum list headers.\";s:28:\"stylevar_forumhead_font_name\";s:22:\"Forum List Header Font\";s:48:\"stylevar_forumhead_top_corner_radius_description\";s:75:\"This stylevar controls the radius of the top corners of forum list headers.\";s:41:\"stylevar_forumhead_top_corner_radius_name\";s:35:\"Forum List Header Top Corner Radius\";s:35:\"stylevar_forumicon_size_description\";s:81:\"This stylevar controls the size of the space forum icons can take in forum lists.\";s:28:\"stylevar_forumicon_size_name\";s:21:\"Forum Icon Space Size\";s:40:\"stylevar_forumrow_background_description\";s:67:\"This stylevar controls the background of forum rows in forum lists.\";s:33:\"stylevar_forumrow_background_name\";s:20:\"Forum Row Background\";s:51:\"stylevar_forumrow_firstentry_background_descriptio n\";s:76:\"This stylevar controls the background of the first forum row in forum lists.\";s:44:\"stylevar_forumrow_firstentry_background_name\";s:26:\"First Forum Row Background\";s:41:\"stylevar_general_hilite_color_description\";s:70:\"This stylevar controls the background of general highlighted elements.\";s:34:\"stylevar_general_hilite_color_name\";s:30:\"General Highlighted Background\";s:35:\"stylevar_giant_fontSize_description\";s:46:\"This stylevar controls the size of giant font.\";s:28:\"stylevar_giant_fontSize_name\";s:15:\"Giant Font Size\";s:42:\"stylevar_groups_row_background_description\";s:52:\"This stylevar controls the background of group rows.\";s:35:\"stylevar_groups_row_background_name\";s:20:\"Group Row Background\";s:38:\"stylevar_header_background_description\";s:154:\"This stylevar controls the background of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:31:\"stylevar_header_background_name\";s:17:\"Header Background\";s:34:\"stylevar_header_border_description\";s:150:\"This stylevar controls the border of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:27:\"stylevar_header_border_name\";s:13:\"Header Border\";s:33:\"stylevar_header_color_description\";s:154:\"This stylevar controls the text color of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:26:\"stylevar_header_color_name\";s:17:\"Header Text Color\";s:32:\"stylevar_header_font_description\";s:153:\"This stylevar controls the text font of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:25:\"stylevar_header_font_name\";s:11:\"Header Font\";s:38:\"stylevar_header_link_color_description\";s:154:\"This stylevar controls the link color of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:31:\"stylevar_header_link_color_name\";s:17:\"Header Link Color\";s:43:\"stylevar_header_linkhover_color_description\";s:160:\"This stylevar controls the link hover color of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:36:\"stylevar_header_linkhover_color_name\";s:23:\"Header Link Hover Color\";s:34:\"stylevar_header_margin_description\";s:150:\"This stylevar controls the margin of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:27:\"stylevar_header_margin_name\";s:13:\"Header Margin\";s:35:\"stylevar_header_padding_description\";s:151:\"This stylevar controls the padding of the header. The header is the horizontal bar that is displayed at the top of every page, which contains the logo.\";s:28:\"stylevar_header_padding_name\";s:14:\"Header Padding\";s:33:\"stylevar_heavy_border_description\";s:158:\"This stylevar controls the border of any element that does not have a specific border defined and that needs a border that stands out against nearby elements.\";s:26:\"stylevar_heavy_border_name\";s:12:\"Heavy Border\";s:41:\"stylevar_highlight_background_description\";s:168:\"This stylevar controls the background of highlighted text. The text is usually highlighted by either using the [highlight] BB code or when it matches search keyword(s).\";s:34:\"stylevar_highlight_background_name\";s:27:\"Highlighted Text Background\";s:36:\"stylevar_highlight_color_description\";s:168:\"This stylevar controls the text color of highlighted text. The text is usually highlighted by either using the [highlight] BB code or when it matches search keyword(s).\";s:29:\"stylevar_highlight_color_name\";s:22:\"Highlighted Text Color\";s:32:\"stylevar_htmldoctype_description\";s:53:\"This stylevar controls the type of the HTML document.\";s:39:\"stylevar_htmldoctype_description_mobile\";s:53:\"This stylevar controls the type of the HTML document.\";s:25:\"stylevar_htmldoctype_name\";s:18:\"HTML Document Type\";s:32:\"stylevar_htmldoctype_name_mobile\";s:18:\"HTML Document Type\";s:36:\"stylevar_icon_background_description\";s:76:\"This stylevar controls the background of group icons in the group main page.\";s:29:\"stylevar_icon_background_name\";s:21:\"Group Icon Background\";s:35:\"stylevar_image_max_size_description\";s:50:\"This stylevar controls the maximum size of images.\";s:28:\"stylevar_image_max_size_name\";s:18:\"Image Maximum Size\";s:34:\"stylevar_imgdir_attach_description\";s:156:\"This stylevar controls the path of the attachment image directory. This folder contains the various icons used to represent different attachment file types.\";s:27:\"stylevar_imgdir_attach_name\";s:26:\"Attachment Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_button_description\";s:157:\"This stylevar controls the path of the button image directory. This folder contains the various images of the buttons that can be clicked to perform actions.\";s:41:\"stylevar_imgdir_button_description_mobile\";s:157:\"This stylevar controls the path of the button image directory. This folder contains the various images of the buttons that can be clicked to perform actions.\";s:27:\"stylevar_imgdir_button_name\";s:22:\"Button Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_button_name_mobile\";s:22:\"Button Image Directory\";s:31:\"stylevar_imgdir_cms_description\";s:126:\"This stylevar controls the path of the CMS image directory. This folder contains the various images used in the vBulletin CMS.\";s:38:\"stylevar_imgdir_cms_description_mobile\";s:126:\"This stylevar controls the path of the CMS image directory. This folder contains the various images used in the vBulletin CMS.\";s:24:\"stylevar_imgdir_cms_name\";s:19:\"CMS Image Directory\";s:31:\"stylevar_imgdir_cms_name_mobile\";s:19:\"CMS Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_editor_description\";s:131:\"This stylevar controls the path of the editor image directory. This folder contains the button and interface images for the editor.\";s:27:\"stylevar_imgdir_editor_name\";s:22:\"Editor Image Directory\";s:32:\"stylevar_imgdir_misc_description\";s:154:\"This stylevar controls the path of the miscellaneous image directory. This folder contains the various images that do not fit into other image categories.\";s:39:\"stylevar_imgdir_misc_description_mobile\";s:154:\"This stylevar controls the path of the miscellaneous image directory. This folder contains the various images that do not fit into other image categories.\";s:25:\"stylevar_imgdir_misc_name\";s:29:\"Miscellaneous Image Directory\";s:32:\"stylevar_imgdir_misc_name_mobile\";s:29:\"Miscellaneous Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_mobile_description\";s:134:\"This stylevar controls the path of the mobile style image directory. This folder contains the various images used in the mobile style.\";s:41:\"stylevar_imgdir_mobile_description_mobile\";s:134:\"This stylevar controls the path of the mobile style image directory. This folder contains the various images used in the mobile style.\";s:27:\"stylevar_imgdir_mobile_name\";s:28:\"Mobile Style Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_mobile_name_mobile\";s:28:\"Mobile Style Image Directory\";s:38:\"stylevar_imgdir_pagination_description\";s:130:\"This stylevar controls the path of the pagination image directory. This folder contains the various images used by the pagination.\";s:31:\"stylevar_imgdir_pagination_name\";s:26:\"Pagination Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_rating_description\";s:172:\"This stylevar controls the path of the rating image directory. This folder contains the various images used to illustrate the rating applied to a content (such as threads).\";s:41:\"stylevar_imgdir_rating_description_mobile\";s:172:\"This stylevar controls the path of the rating image directory. This folder contains the various images used to illustrate the rating applied to a content (such as threads).\";s:27:\"stylevar_imgdir_rating_name\";s:22:\"Rating Image Directory\";s:34:\"stylevar_imgdir_rating_name_mobile\";s:22:\"Rating Image Directory\";s:38:\"stylevar_imgdir_reputation_description\";s:151:\"This stylevar controls the path of the reputation image directory. This folder contains the various images used to display a user\'s current reputation.\";s:31:\"stylevar_imgdir_reputation_name\";s:26:\"Reputation Image Directory\";s:41:\"stylevar_imgdir_searchresults_description\";s:161:\"This stylevar controls the path of the search result image directory. This folder contains the various images used by different content showed in search results.\";s:48:\"stylevar_imgdir_searchresults_description_mobile\";s:161:\"This stylevar controls the path of the search result image directory. This folder contains the various images used by different content showed in search results.\";s:34:\"stylevar_imgdir_searchresults_name\";s:29:\"Search Result Image Directory\";s:41:\"stylevar_imgdir_searchresults_name_mobile\";s:29:\"Search Result Image Directory\";s:37:\"stylevar_imgdir_siteicons_description\";s:137:\"This stylevar controls the path of the site icon image directory. This folder contains the various common icons used across all the site.\";s:44:\"stylevar_imgdir_siteicons_description_mobile\";s:137:\"This stylevar controls the path of the site icon image directory. This folder contains the various common icons used across all the site.\";s:30:\"stylevar_imgdir_siteicons_name\";s:25:\"Site Icon Image Directory\";s:37:\"stylevar_imgdir_siteicons_name_mobile\";s:25:\"Site Icon Image Directory\";s:38:\"stylevar_imgdir_statusicon_description\";s:174:\"This stylevar controls the path of the status icon image directory. This folder contains the various icons representing the status of content (such as forums, threads, etc.).\";s:45:\"stylevar_imgdir_statusicon_description_mobile\";s:174:\"This stylevar controls the path of the status icon image directory. This folder contains the various icons representing the status of content (such as forums, threads, etc.).\";s:31:\"stylevar_imgdir_statusicon_name\";s:27:\"Status Icon Image Directory\";s:38:\"stylevar_imgdir_statusicon_name_mobile\";s:27:\"Status Icon Image Directory\";s:47:\"stylevar_imodhilite_backgroundColor_description\";s:85:\"This stylevar controls the background of the content selected with inline moderation.\";s:40:\"stylevar_imodhilite_backgroundColor_name\";s:45:\"Inline Moderation Selected Content Background\";s:37:\"stylevar_input_background_description\";s:54:\"This stylevar controls the background of input fields.\";s:30:\"stylevar_input_background_name\";s:22:\"Input Field Background\";s:33:\"stylevar_input_border_description\";s:50:\"This stylevar controls the border of input fields.\";s:26:\"stylevar_input_border_name\";s:18:\"Input Field Border\";s:32:\"stylevar_input_color_description\";s:54:\"This stylevar controls the text color of input fields.\";s:25:\"stylevar_input_color_name\";s:22:\"Input Field Text Color\";s:43:\"stylevar_input_focus_background_description\";s:75:\"This stylevar controls the background of input fields when they have focus.\";s:36:\"stylevar_input_focus_background_name\";s:28:\"Input Field Focus Background\";s:31:\"stylevar_input_font_description\";s:48:\"This stylevar controls the font of input fields.\";s:24:\"stylevar_input_font_name\";s:16:\"Input Field Font\";s:34:\"stylevar_input_padding_description\";s:51:\"This stylevar controls the padding of input fields.\";s:27:\"stylevar_input_padding_name\";s:19:\"Input Field Padding\";s:36:\"stylevar_is_customized_in_this_style\";s:36:\"StyleVar is Customized in this Style\";s:41:\"stylevar_is_inherited_from_a_parent_style\";s:41:\"StyleVar is Inherited From a Parent Style\";s:44:\"stylevar_is_unchanged_from_the_default_style\";s:44:\"StyleVar is Unchanged From the Default Style\";s:33:\"stylevar_light_border_description\";s:165:\"This stylevar controls the border of any element that does not have a specific border defined and that needs a border that doesn\'t stand out against nearby elements.\";s:26:\"stylevar_light_border_name\";s:12:\"Light Border\";s:32:\"stylevar_line_height_description\";s:158:\"This stylevar controls the height of the lines of most elements. The value of this stylevar is always and only used as part of calculations, and not directly.\";s:25:\"stylevar_line_height_name\";s:11:\"Line Height\";s:31:\"stylevar_link_color_description\";s:53:\"This stylevar controls the link color of any element.\";s:24:\"stylevar_link_color_name\";s:10:\"Link Color\";s:40:\"stylevar_link_textDecoration_description\";s:63:\"This stylevar controls the link text decoration of any element.\";s:33:\"stylevar_link_textDecoration_name\";s:20:\"Link Text Decoration\";s:36:\"stylevar_linkhover_color_description\";s:59:\"This stylevar controls the link hover color of any element.\";s:29:\"stylevar_linkhover_color_name\";s:16:\"Link Hover Color\";s:45:\"stylevar_linkhover_textDecoration_description\";s:69:\"This stylevar controls the link hover text decoration of any element.\";s:38:\"stylevar_linkhover_textDecoration_name\";s:26:\"Link Hover Text Decoration\";s:31:\"stylevar_mid_border_description\";s:94:\"This stylevar controls the border of any element that does not have a specific border defined.\";s:24:\"stylevar_mid_border_name\";s:10:\"Mid Border\";s:33:\"stylevar_mid_fontSize_description\";s:44:\"This stylevar controls the size of mid font.\";s:26:\"stylevar_mid_fontSize_name\";s:13:\"Mid Font Size\";s:38:\"stylevar_navbar_background_description\";s:60:\"This stylevar controls the background of the navigation bar.\";s:31:\"stylevar_navbar_background_name\";s:25:\"Navigation Bar Background\";s:34:\"stylevar_navbar_border_description\";s:56:\"This stylevar controls the border of the navigation bar.\";s:27:\"stylevar_navbar_border_name\";s:21:\"Navigation Bar Border\";s:33:\"stylevar_navbar_color_description\";s:60:\"This stylevar controls the text color of the navigation bar.\";s:26:\"stylevar_navbar_color_name\";s:25:\"Navigation Bar Text Color\";s:32:\"stylevar_navbar_font_description\";s:54:\"This stylevar controls the font of the navigation bar.\";s:25:\"stylevar_navbar_font_name\";s:19:\"Navigation Bar Font\";s:38:\"stylevar_navbar_link_color_description\";s:60:\"This stylevar controls the link color of the navigation bar.\";s:31:\"stylevar_navbar_link_color_name\";s:25:\"Navigation Bar Link Color\";s:43:\"stylevar_navbar_linkhover_color_description\";s:66:\"This stylevar controls the link hover color of the navigation bar.\";s:36:\"stylevar_navbar_linkhover_color_name\";s:31:\"Navigation Bar Link Hover Color\";s:34:\"stylevar_navbar_margin_description\";s:56:\"This stylevar controls the margin of the navigation bar.\";s:27:\"stylevar_navbar_margin_name\";s:21:\"Navigation Bar Margin\";s:39:\"stylevar_navbar_menu_height_description\";s:61:\"This stylevar controls the height of the navigation bar menu.\";s:32:\"stylevar_navbar_menu_height_name\";s:26:\"Navigation Bar Menu Height\";s:53:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_background_descript ion\";s:76:\"This stylevar controls the background of the navigation bar popup menu rows.\";s:46:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_background_name\";s:40:\"Navigation Bar Popup Menu Row Background\";s:48:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_color_description\";s:76:\"This stylevar controls the link color of the navigation bar popup menu rows.\";s:41:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_color_name\";s:40:\"Navigation Bar Popup Menu Row Link Color\";s:59:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_hover_background_de scription\";s:82:\"This stylevar controls the background of the navigation bar popup menu hover rows.\";s:52:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_hover_background_na me\";s:46:\"Navigation Bar Popup Menu Hover Row Background\";s:54:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_hover_color_descrip tion\";s:82:\"This stylevar controls the link color of the navigation bar popup menu hover rows.\";s:47:\"stylevar_navbar_popupmenu_link_hover_color_name\";s:46:\"Navigation Bar Popup Menu Hover Row Link Color\";s:42:\"stylevar_navbar_tab_background_description\";s:65:\"This stylevar controls the background of the navigation bar tabs.\";s:35:\"stylevar_navbar_tab_background_name\";s:29:\"Navigation Bar Tab Background\";s:37:\"stylevar_navbar_tab_bevel_description\";s:71:\"This stylevar controls the inner top border of the navigation bar tabs.\";s:30:\"stylevar_navbar_tab_bevel_name\";s:35:\"Navigation Bar Tab Inner Top Border\";s:38:\"stylevar_navbar_tab_border_description\";s:61:\"This stylevar controls the border of the navigation bar tabs.\";s:31:\"stylevar_navbar_tab_border_name\";s:25:\"Navigation Bar Tab Border\";s:37:\"stylevar_navbar_tab_color_description\";s:65:\"This stylevar controls the text color of the navigation bar tabs.\";s:30:\"stylevar_navbar_tab_color_name\";s:29:\"Navigation Bar Tab Text Color\";s:36:\"stylevar_navbar_tab_font_description\";s:59:\"This stylevar controls the font of the navigation bar tabs.\";s:29:\"stylevar_navbar_tab_font_name\";s:23:\"Navigation Bar Tab Font\";s:39:\"stylevar_navbar_tab_padding_description\";s:62:\"This stylevar controls the padding of the navigation bar tabs.\";s:32:\"stylevar_navbar_tab_padding_name\";s:26:\"Navigation Bar Tab Padding\";s:51:\"stylevar_navbar_tab_selected_background_descriptio n\";s:74:\"This stylevar controls the background of the selected navigation bar tabs.\";s:44:\"stylevar_navbar_tab_selected_background_name\";s:38:\"Selected Navigation Bar Tab Background\";s:46:\"stylevar_navbar_tab_selected_color_description\";s:74:\"This stylevar controls the text color of the selected navigation bar tabs.\";s:39:\"stylevar_navbar_tab_selected_color_name\";s:38:\"Selected Navigation Bar Tab Text Color\";s:51:\"stylevar_navbar_tab_selected_top_height_descriptio n\";s:149:\"This stylevar controls the height of the selected navigation bar tabs. This is an extra height added to the normal height of the navigation bar tabs.\";s:44:\"stylevar_navbar_tab_selected_top_height_name\";s:34:\"Selected Navigation Bar Tab Height\";s:36:\"stylevar_navbar_tab_size_description\";s:59:\"This stylevar controls the size of the navigation bar tabs.\";s:29:\"stylevar_navbar_tab_size_name\";s:23:\"Navigation Bar Tab Size\";s:40:\"stylevar_navlinks_background_description\";s:62:\"This stylevar controls the background of the navigation links.\";s:33:\"stylevar_navlinks_background_name\";s:26:\"Navigation Link Background\";s:40:\"stylevar_navlinks_border_top_description\";s:62:\"This stylevar controls the top border of the navigation links.\";s:33:\"stylevar_navlinks_border_top_name\";s:26:\"Navigation Link Top Border\";s:35:\"stylevar_navlinks_color_description\";s:62:\"This stylevar controls the text color of the navigation links.\";s:28:\"stylevar_navlinks_color_name\";s:26:\"Navigation Link Text Color\";s:39:\"stylevar_notices_background_description\";s:119:\"This stylevar controls the background of notices. Notices appear at the top of every page, if their conditions are met.\";s:32:\"stylevar_notices_background_name\";s:17:\"Notice Background\";s:41:\"stylevar_notices_shadow_color_description\";s:121:\"This stylevar controls the shadow color of notices. Notices appear at the top of every page, if their conditions are met.\";s:34:\"stylevar_notices_shadow_color_name\";s:19:\"Notice Shadow Color\";s:28:\"stylevar_padding_description\";s:50:\"This stylevar controls the padding of any element.\";s:35:\"stylevar_padding_description_mobile\";s:50:\"This stylevar controls the padding of any element.\";s:21:\"stylevar_padding_name\";s:7:\"Padding\";s:28:\"stylevar_padding_name_mobile\";s:7:\"Padding\";s:41:\"stylevar_pagetitle_background_description\";s:56:\"This stylevar controls the background of the page title.\";s:34:\"stylevar_pagetitle_background_name\";s:21:\"Page Title Background\";s:37:\"stylevar_pagetitle_border_description\";s:52:\"This stylevar controls the border of the page title.\";s:30:\"stylevar_pagetitle_border_name\";s:17:\"Page Title Border\";s:36:\"stylevar_pagetitle_color_description\";s:56:\"This stylevar controls the text color of the page title.\";s:29:\"stylevar_pagetitle_color_name\";s:21:\"Page Title Text Color\";s:48:\"stylevar_pagetitle_description_color_description\";s:68:\"This stylevar controls the text color of the page title description.\";s:41:\"stylevar_pagetitle_description_color_name\";s:33:\"Page Title Description Text Color\";s:35:\"stylevar_pagetitle_font_description\";s:50:\"This stylevar controls the font of the page title.\";s:28:\"stylevar_pagetitle_font_name\";s:15:\"Page Title Font\";s:41:\"stylevar_pagetitle_link_color_description\";s:56:\"This stylevar controls the link color of the page title.\";s:34:\"stylevar_pagetitle_link_color_name\";s:21:\"Page Title Link Color\";s:46:\"stylevar_pagetitle_linkhover_color_description\";s:62:\"This stylevar controls the link hover color of the page title.\";s:39:\"stylevar_pagetitle_linkhover_color_name\";s:27:\"Page Title Link Hover Color\";s:38:\"stylevar_pagetitle_padding_description\";s:53:\"This stylevar controls the padding of the page title.\";s:31:\"stylevar_pagetitle_padding_name\";s:18:\"Page Title Padding\";s:42:\"stylevar_pagination_background_description\";s:61:\"This stylevar controls the background of the page navigation.\";s:35:\"stylevar_pagination_background_name\";s:26:\"Page Navigation Background\";s:38:\"stylevar_pagination_border_description\";s:57:\"This stylevar controls the border of the page navigation.\";s:31:\"stylevar_pagination_border_name\";s:22:\"Page Navigation Border\";s:37:\"stylevar_pagination_color_description\";s:61:\"This stylevar controls the text color of the page navigation.\";s:30:\"stylevar_pagination_color_name\";s:26:\"Page Navigation Text Color\";s:50:\"stylevar_pagination_current_background_description \";s:82:\"This stylevar controls the background of the selected page in the page navigation.\";s:43:\"stylevar_pagination_current_background_name\";s:40:\"Page Navigation Selected Page Background\";s:46:\"stylevar_pagination_current_border_description\";s:78:\"This stylevar controls the border of the selected page in the page navigation.\";s:39:\"stylevar_pagination_current_border_name\";s:36:\"Page Navigation Selected Page Border\";s:45:\"stylevar_pagination_current_color_description\";s:82:\"This stylevar controls the text color of the selected page in the page navigation.\";s:38:\"stylevar_pagination_current_color_name\";s:40:\"Page Navigation Selected Page Text Color\";s:36:\"stylevar_pagination_font_description\";s:55:\"This stylevar controls the font of the page navigation.\";s:29:\"stylevar_pagination_font_name\";s:20:\"Page Navigation Font\";s:44:\"stylevar_pagination_hover_border_description\";s:76:\"This stylevar controls the border of the hover pages in the page navigation.\";s:37:\"stylevar_pagination_hover_border_name\";s:33:\"Page Navigation Hover Page Border\";s:39:\"stylevar_picture_background_description\";s:50:\"This stylevar controls the background of pictures.\";s:32:\"stylevar_picture_background_name\";s:18:\"Picture Background\";s:35:\"stylevar_picture_border_description\";s:46:\"This stylevar controls the border of pictures.\";s:28:\"stylevar_picture_border_name\";s:14:\"Picture Border\";s:49:\"stylevar_picturelink_img_shadow_color_description\";s:52:\"This stylevar controls the shadow color of pictures.\";s:42:\"stylevar_picturelink_img_shadow_color_name\";s:20:\"Picture Shadow Color\";s:36:\"stylevar_poll_background_description\";s:47:\"This stylevar controls the background of polls.\";s:29:\"stylevar_poll_background_name\";s:15:\"Poll Background\";s:40:\"stylevar_pollbar1_background_description\";s:119:\"This stylevar controls the first background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar1_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 1\";s:40:\"stylevar_pollbar2_background_description\";s:120:\"This stylevar controls the second background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar2_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 2\";s:40:\"stylevar_pollbar3_background_description\";s:119:\"This stylevar controls the third background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar3_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 3\";s:40:\"stylevar_pollbar4_background_description\";s:120:\"This stylevar controls the fourth background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar4_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 4\";s:40:\"stylevar_pollbar5_background_description\";s:119:\"This stylevar controls the fifth background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar5_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 5\";s:40:\"stylevar_pollbar6_background_description\";s:119:\"This stylevar controls the sixth background of the poll bars. This background will be used once every six poll options.\";s:33:\"stylevar_pollbar6_background_name\";s:21:\"Poll Bar Background 6\";s:35:\"stylevar_pollbar_border_description\";s:51:\"This stylevar controls the border of the poll bars.\";s:28:\"stylevar_pollbar_border_name\";s:15:\"Poll Bar Border\";s:35:\"stylevar_pollbar_height_description\";s:51:\"This stylevar controls the height of the poll bars.\";s:28:\"stylevar_pollbar_height_name\";s:15:\"Poll Bar Height\";s:41:\"stylevar_pollbars_margin_size_description\";s:51:\"This stylevar controls the margin of the poll bars.\";s:34:\"stylevar_pollbars_margin_size_name\";s:15:\"Poll Bar Margin\";s:46:\"stylevar_pollbars_result_bit_width_description\";s:57:\"This stylevar controls the width of the poll result area.\";s:39:\"stylevar_pollbars_result_bit_width_name\";s:17:\"Poll Result Width\";s:34:\"stylevar_popup_padding_description\";s:45:\"This stylevar controls the padding of popups.\";s:27:\"stylevar_popup_padding_name\";s:13:\"Popup Padding\";s:41:\"stylevar_popupmenu_background_description\";s:52:\"This stylevar controls the background of popup menu.\";s:34:\"stylevar_popupmenu_background_name\";s:21:\"Popup Menu Background\";s:37:\"stylevar_popupmenu_border_description\";s:48:\"This stylevar controls the border of popup menu.\";s:30:\"stylevar_popupmenu_border_name\";s:17:\"Popup Menu Border\";s:44:\"stylevar_popupmenu_border_radius_description\";s:56:\"This stylevar controls the radius of popup menu borders.\";s:37:\"stylevar_popupmenu_border_radius_name\";s:24:\"Popup Menu Border Radius\";s:36:\"stylevar_popupmenu_color_description\";s:52:\"This stylevar controls the text color of popup menu.\";s:29:\"stylevar_popupmenu_color_name\";s:21:\"Popup Menu Text Color\";s:35:\"stylevar_popupmenu_font_description\";s:46:\"This stylevar controls the font of popup menu.\";s:28:\"stylevar_popupmenu_font_name\";s:15:\"Popup Menu Font\";s:37:\"stylevar_popupmenu_height_description\";s:53:\"This stylevar controls the height of popup menu rows.\";s:30:\"stylevar_popupmenu_height_name\";s:21:\"Popup Menu Row Height\";s:46:\"stylevar_popupmenu_link_background_description\";s:57:\"This stylevar controls the background of popup menu rows.\";s:39:\"stylevar_popupmenu_link_background_name\";s:25:\"Popup Menu Row Background\";s:41:\"stylevar_popupmenu_link_color_description\";s:57:\"This stylevar controls the link color of popup menu rows.\";s:34:\"stylevar_popupmenu_link_color_name\";s:25:\"Popup Menu Row Link Color\";s:52:\"stylevar_popupmenu_link_hover_background_descripti on\";s:63:\"This stylevar controls the background of popup menu hover rows.\";s:45:\"stylevar_popupmenu_link_hover_background_name\";s:31:\"Popup Menu Hover Row Background\";s:47:\"stylevar_popupmenu_link_hover_color_description\";s:63:\"This stylevar controls the link color of popup menu hover rows.\";s:40:\"stylevar_popupmenu_link_hover_color_name\";s:31:\"Popup Menu Hover Row Link Color\";s:38:\"stylevar_popupmenu_padding_description\";s:49:\"This stylevar controls the padding of popup menu.\";s:31:\"stylevar_popupmenu_padding_name\";s:18:\"Popup Menu Padding\";s:36:\"stylevar_post_title_font_description\";s:146:\"This stylevar controls the font of post titles. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:29:\"stylevar_post_title_font_name\";s:15:\"Post Title Font\";s:39:\"stylevar_postbit_background_description\";s:146:\"This stylevar controls the background of posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:32:\"stylevar_postbit_background_name\";s:15:\"Post Background\";s:35:\"stylevar_postbit_border_description\";s:142:\"This stylevar controls the border of posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:28:\"stylevar_postbit_border_name\";s:11:\"Post Border\";s:34:\"stylevar_postbit_color_description\";s:146:\"This stylevar controls the text color of posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:27:\"stylevar_postbit_color_name\";s:15:\"Post Text Color\";s:47:\"stylevar_postbit_control_background_description\";s:157:\"This stylevar controls the background of the post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:40:\"stylevar_postbit_control_background_name\";s:23:\"Post Buttons Background\";s:43:\"stylevar_postbit_control_border_description\";s:153:\"This stylevar controls the border of the post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:36:\"stylevar_postbit_control_border_name\";s:18:\"Post Button Border\";s:42:\"stylevar_postbit_control_color_description\";s:157:\"This stylevar controls the text color of the post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:35:\"stylevar_postbit_control_color_name\";s:22:\"Post Button Text Color\";s:41:\"stylevar_postbit_control_font_description\";s:151:\"This stylevar controls the font of the post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:34:\"stylevar_postbit_control_font_name\";s:16:\"Post Button Font\";s:53:\"stylevar_postbit_control_hover_background_descript ion\";s:163:\"This stylevar controls the background of the hover post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:46:\"stylevar_postbit_control_hover_background_name\";s:28:\"Hover Post Button Background\";s:49:\"stylevar_postbit_control_hover_border_description\";s:159:\"This stylevar controls the border of the hover post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:42:\"stylevar_postbit_control_hover_border_name\";s:24:\"Hover Post Button Border\";s:48:\"stylevar_postbit_control_hover_color_description\";s:163:\"This stylevar controls the text color of the hover post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:41:\"stylevar_postbit_control_hover_color_name\";s:28:\"Hover Post Button Text Color\";s:44:\"stylevar_postbit_control_padding_description\";s:154:\"This stylevar controls the padding of the post buttons. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:37:\"stylevar_postbit_control_padding_name\";s:19:\"Post Button Padding\";s:47:\"stylevar_postbit_deleted_background_description\";s:60:\"This stylevar controls the background of soft deleted posts.\";s:40:\"stylevar_postbit_deleted_background_name\";s:28:\"Soft Deleted Post Background\";s:33:\"stylevar_postbit_font_description\";s:140:\"This stylevar controls the font of posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:26:\"stylevar_postbit_font_name\";s:9:\"Post Font\";s:44:\"stylevar_postbit_foot_background_description\";s:153:\"This stylevar controls the background of post footers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:37:\"stylevar_postbit_foot_background_name\";s:22:\"Post Footer Background\";s:43:\"stylevar_postbit_foot_separator_description\";s:173:\"This stylevar controls the line between different buttons in post footers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:36:\"stylevar_postbit_foot_separator_name\";s:26:\"Post Footer Separator Line\";s:44:\"stylevar_postbit_lite_background_description\";s:145:\"This stylevar controls the background of comments. A comment is a smaller-looking type of message, such as group messages, visitor messages, etc.\";s:37:\"stylevar_postbit_lite_background_name\";s:18:\"Comment Background\";s:48:\"stylevar_postbit_userinfo_background_description\";s:175:\"This stylevar controls the background of the user information area in posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:41:\"stylevar_postbit_userinfo_background_name\";s:32:\"Post User Information Background\";s:44:\"stylevar_postbit_userinfo_border_description\";s:171:\"This stylevar controls the border of the user information area in posts. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:37:\"stylevar_postbit_userinfo_border_name\";s:28:\"Post User Information Border\";s:43:\"stylevar_postbithead_background_description\";s:153:\"This stylevar controls the background of post headers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:36:\"stylevar_postbithead_background_name\";s:22:\"Post Header Background\";s:39:\"stylevar_postbithead_border_description\";s:149:\"This stylevar controls the border of post headers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:32:\"stylevar_postbithead_border_name\";s:18:\"Post Header Border\";s:38:\"stylevar_postbithead_color_description\";s:153:\"This stylevar controls the text color of post headers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:31:\"stylevar_postbithead_color_name\";s:22:\"Post Header Text Color\";s:37:\"stylevar_postbithead_font_description\";s:147:\"This stylevar controls the font of post headers. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:30:\"stylevar_postbithead_font_name\";s:16:\"Post Header Font\";s:49:\"stylevar_postbitlegacy_userinfo_width_description\";s:218:\"This stylevar controls the width of the user information area in posts when using the vertical (two column) post model. This includes forums posts, private messages, forum announcements, calendar events and user notes.\";s:42:\"stylevar_postbitlegacy_userinfo_width_name\";s:27:\"Post User Information Width\";s:50:\"stylevar_postbitlite_header_background_description \";s:152:\"This stylevar controls the background of comment headers. A comment is a smaller-looking type of message, such as group messages, visitor messages, etc.\";s:43:\"stylevar_postbitlite_header_background_name\";s:25:\"Comment Header Background\";s:46:\"stylevar_postbitlite_header_border_description\";s:148:\"This stylevar controls the border of comment headers. A comment is a smaller-looking type of message, such as group messages, visitor messages, etc.\";s:39:\"stylevar_postbitlite_header_border_name\";s:21:\"Comment Header Border\";s:45:\"stylevar_postbitlite_header_color_description\";s:152:\"This stylevar controls the text color of comment headers. A comment is a smaller-looking type of message, such as group messages, visitor messages, etc.\";s:38:\"stylevar_postbitlite_header_color_name\";s:25:\"Comment Header Text Color\";s:50:\"stylevar_postbitlite_header_link_color_description \";s:152:\"This stylevar controls the link color of comment headers. A comment is a smaller-looking type of message, such as group messages, visitor messages, etc.\";s:43:\"stylevar_postbitlite_header_link_color_name\";s:25:\"Comment Header Link Color\";s:40:\"stylevar_postbittitle_border_description\";s:145:\"This stylevar controls the line between the post title and the post content. This includes forum posts, forum announcements and private messages.\";s:33:\"stylevar_postbittitle_border_name\";s:25:\"Post Title Separator Line\";s:54:\"stylevar_profile_content_subsection_border_descrip tion\";s:91:\"This stylevar controls the line between each infraction in the user profile infraction tab.\";s:47:\"stylevar_profile_content_subsection_border_name\";s:25:\"Infraction Separator Line\";s:59:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_backgroundColor_de scription\";s:75:\"This stylevar controls the background of profile pictures in user profiles.\";s:52:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_backgroundColor_na me\";s:27:\" Profile Picture Background\";s:50:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_border_description \";s:154:\"This stylevar controls the border of images in the profile sidebar. This includes profile picture, avatar, friends\' avatars, group icons and album covers.\";s:43:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_border_name\";s:28:\"Profile sidebar Image Border\";s:52:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_maxWidth_descripti on\";s:110:\"This stylevar controls the width of images in the profile sidebar. This includes group icons and album covers.\";s:45:\"stylevar_profile_sidebar_avatar_maxWidth_name\";s:27:\"Profile sidebar Image Width\";s:42:\"stylevar_profile_sidebar_width_description\";s:56:\"This stylevar controls the width of the profile sidebar.\";s:35:\"stylevar_profile_sidebar_width_name\";s:21:\"Profile sidebar Width\";s:40:\"stylevar_profile_tiny_avatar_description\";s:79:\"This stylevar controls the size of avatars in the profile sidebar friend block.\";s:33:\"stylevar_profile_tiny_avatar_name\";s:32:\"Profile Friend Block Avatar Size\";s:28:\"stylevar_restore_description\";s:49:\"This stylevar controls the border of table cells.\";s:21:\"stylevar_restore_name\";s:17:\"Table Cell Border\";s:36:\"stylevar_restore_padding_description\";s:50:\"This stylevar controls the padding of table cells.\";s:29:\"stylevar_restore_padding_name\";s:18:\"Table Cell Padding\";s:48:\"stylevar_secondarycontent_background_description\";s:162:\"This stylevar controls the background of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:41:\"stylevar_secondarycontent_background_name\";s:28:\"Secondary Content Background\";s:44:\"stylevar_secondarycontent_border_description\";s:158:\"This stylevar controls the border of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:37:\"stylevar_secondarycontent_border_name\";s:24:\"Secondary Content Border\";s:43:\"stylevar_secondarycontent_color_description\";s:162:\"This stylevar controls the text color of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:36:\"stylevar_secondarycontent_color_name\";s:28:\"Secondary Content Text Color\";s:42:\"stylevar_secondarycontent_font_description\";s:156:\"This stylevar controls the font of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:35:\"stylevar_secondarycontent_font_name\";s:22:\"Secondary Content Font\";s:55:\"stylevar_secondarycontent_header_background_descri ption\";s:176:\"This stylevar controls the background of the header of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:48:\"stylevar_secondarycontent_header_background_name\";s:35:\"Secondary Content Header Background\";s:51:\"stylevar_secondarycontent_header_border_descriptio n\";s:172:\"This stylevar controls the border of the header of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:44:\"stylevar_secondarycontent_header_border_name\";s:31:\"Secondary Content Header Border\";s:50:\"stylevar_secondarycontent_header_color_description \";s:176:\"This stylevar controls the text color of the header of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:43:\"stylevar_secondarycontent_header_color_name\";s:35:\"Secondary Content Header Text Color\";s:49:\"stylevar_secondarycontent_header_font_description\";s:170:\"This stylevar controls the font of the header of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:42:\"stylevar_secondarycontent_header_font_name\";s:29:\"Secondary Content Header Font\";s:56:\"stylevar_secondarycontent_subheader_fontSize_descr iption\";s:179:\"This stylevar controls the font size of the sub-header of the \"What\'s Going On?\" block on the forum home page and of the blocks at the bottom of forumdisplay and showthread pages.\";s:49:\"stylevar_secondarycontent_subheader_fontSize_name\";s:38:\"Secondary Content Sub-Header Font Size\";s:32:\"stylevar_shade_color_description\";s:122:\"This stylevar controls the text color of shaded text. Shaded text is usually used for option and input field descriptions.\";s:25:\"stylevar_shade_color_name\";s:17:\"Shaded Text Color\";s:33:\"stylevar_shadow_color_description\";s:55:\"This stylevar controls the shadow color of any element.\";s:26:\"stylevar_shadow_color_name\";s:12:\"Shadow Color\";s:39:\"stylevar_sidebar_background_description\";s:50:\"This stylevar controls the background of sidebars.\";s:32:\"stylevar_sidebar_background_name\";s:18:\"sidebar Background\";s:35:\"stylevar_sidebar_border_description\";s:46:\"This stylevar controls the border of sidebars.\";s:28:\"stylevar_sidebar_border_name\";s:14:\"sidebar Border\";s:47:\"stylevar_sidebar_content_background_description\";s:58:\"This stylevar controls the background of sidebar contents.\";s:40:\"stylevar_sidebar_content_background_name\";s:26:\"sidebar Content Background\";s:42:\"stylevar_sidebar_content_bevel_description\";s:64:\"This stylevar controls the inner top border of sidebar contents.\";s:35:\"stylevar_sidebar_content_bevel_name\";s:32:\"sidebar Content Inner Top Border\";s:43:\"stylevar_sidebar_content_border_description\";s:54:\"This stylevar controls the border of sidebar contents.\";s:36:\"stylevar_sidebar_content_border_name\";s:22:\"sidebar Content Border\";s:42:\"stylevar_sidebar_content_color_description\";s:58:\"This stylevar controls the text color of sidebar contents.\";s:35:\"stylevar_sidebar_content_color_name\";s:26:\"sidebar Content Text Color\";s:45:\"stylevar_sidebar_content_fontSize_description\";s:57:\"This stylevar controls the font size of sidebar contents.\";s:38:\"stylevar_sidebar_content_fontSize_name\";s:25:\"sidebar Content Font Size\";s:47:\"stylevar_sidebar_content_link_color_description\";s:58:\"This stylevar controls the link color of sidebar contents.\";s:40:\"stylevar_sidebar_content_link_color_name\";s:26:\"sidebar Content Link Color\";s:53:\"stylevar_sidebar_content_link_hover_color_descript ion\";s:64:\"This stylevar controls the link hover color of sidebar contents.\";s:46:\"stylevar_sidebar_content_link_hover_color_name\";s:32:\"sidebar Content Link Hover Color\";s:44:\"stylevar_sidebar_content_padding_description\";s:55:\"This stylevar controls the padding of sidebar contents.\";s:37:\"stylevar_sidebar_content_padding_name\";s:23:\"sidebar Content Padding\";s:48:\"stylevar_sidebar_contentavatar_width_description\";s:60:\"This stylevar controls the width of sidebar content avatars.\";s:41:\"stylevar_sidebar_contentavatar_width_name\";s:28:\"sidebar Content Avatar Width\";s:50:\"stylevar_sidebar_contentlist_separator_description \";s:85:\"This stylevar controls the line between different sidebar contents in the same block.\";s:43:\"stylevar_sidebar_contentlist_separator_name\";s:30:\"sidebar Content Separator Line\";s:56:\"stylevar_sidebar_contentseparator_background_descr iption\";s:69:\"This stylevar controls the background of the sidebar block separator.\";s:49:\"stylevar_sidebar_contentseparator_background_name\";s:34:\"sidebar Block Separator Background\";s:52:\"stylevar_sidebar_contentseparator_height_descripti on\";s:65:\"This stylevar controls the height of the sidebar block separator.\";s:45:\"stylevar_sidebar_contentseparator_height_name\";s:30:\"sidebar Block Separator Height\";s:41:\"stylevar_sidebar_header_color_description\";s:63:\"This stylevar controls the text color of sidebar block headers.\";s:34:\"stylevar_sidebar_header_color_name\";s:31:\"sidebar Block Header Text Color\";s:44:\"stylevar_sidebar_header_fontSize_description\";s:62:\"This stylevar controls the font size of sidebar block headers.\";s:37:\"stylevar_sidebar_header_fontSize_name\";s:30:\"sidebar Block Header Font Size\";s:46:\"stylevar_sidebar_header_link_color_description\";s:63:\"This stylevar controls the link color of sidebar block headers.\";s:39:\"stylevar_sidebar_header_link_color_name\";s:31:\"sidebar Block Header Link Color\";s:48:\"stylevar_sidebar_postbit_header_font_description\";s:58:\"This stylevar controls the font of sidebar content titles.\";s:41:\"stylevar_sidebar_postbit_header_font_name\";s:26:\"sidebar Content Title Font\";s:51:\"stylevar_sidebar_postbit_small_fontSize_descriptio n\";s:64:\"This stylevar controls the font size of sidebar content details.\";s:44:\"stylevar_sidebar_postbit_small_fontSize_name\";s:32:\"sidebar Content Detail Font Size\";s:37:\"stylevar_signature_border_description\";s:144:\"This stylevar controls the line between the signature and the post content. This includes forum posts, forum announcements and private messages.\";s:30:\"stylevar_signature_border_name\";s:24:\"Signature Separator Line\";s:35:\"stylevar_small_fontSize_description\";s:46:\"This stylevar controls the size of small font.\";s:28:\"stylevar_small_fontSize_name\";s:15:\"Small Font Size\";s:26:\"stylevar_special_templates\";s:26:\"Stylevar Special Templates\";s:37:\"stylevar_tabslight_border_description\";s:82:\"This stylevar controls the border of tabs. This is used by the calendar tabs only.\";s:30:\"stylevar_tabslight_border_name\";s:10:\"Tab Border\";s:50:\"stylevar_tabslight_selected_background_description \";s:98:\"This stylevar controls the background of the selected tab. This is used by the calendar tabs only.\";s:43:\"stylevar_tabslight_selected_background_name\";s:23:\"Selected Tab Background\";s:35:\"stylevar_tabslight_size_description\";s:97:\"This stylevar controls the size of tabs. This is used by the calendar tabs and profile tabs only.\";s:28:\"stylevar_tabslight_size_name\";s:8:\"Tab Size\";s:45:\"stylevar_threadbit_alt_background_description\";s:81:\"This stylevar controls the alternating background of thread rows in thread lists.\";s:38:\"stylevar_threadbit_alt_background_name\";s:33:\"Thread Row Alternating Background\";s:41:\"stylevar_threadbit_background_description\";s:69:\"This stylevar controls the background of thread rows in thread lists.\";s:34:\"stylevar_threadbit_background_name\";s:21:\"Thread Row Background\";s:37:\"stylevar_threadbit_border_description\";s:65:\"This stylevar controls the border of thread rows in thread lists.\";s:30:\"stylevar_threadbit_border_name\";s:17:\"Thread Row Border\";s:49:\"stylevar_threadbit_deleted_background_description\";s:82:\"This stylevar controls the background of soft deleted thread rows in thread lists.\";s:42:\"stylevar_threadbit_deleted_background_name\";s:34:\"Soft Deleted Thread Row Background\";s:48:\"stylevar_threadbit_hilite_background_description\";s:76:\"This stylevar controls the background of sticky thread rows in thread lists.\";s:41:\"stylevar_threadbit_hilite_background_name\";s:28:\"Sticky Thread Row Background\";s:39:\"stylevar_threadbit_iconsize_description\";s:83:\"This stylevar controls the size of the space thread icons can take in thread lists.\";s:32:\"stylevar_threadbit_iconsize_name\";s:22:\"Thread Icon Space Size\";s:46:\"stylevar_threadlisthead_background_description\";s:61:\"This stylevar controls the background of thread list headers.\";s:39:\"stylevar_threadlisthead_background_name\";s:29:\"Thread List Header Background\";s:42:\"stylevar_threadlisthead_border_description\";s:57:\"This stylevar controls the border of thread list headers.\";s:35:\"stylevar_threadlisthead_border_name\";s:25:\"Thread List Header Border\";s:41:\"stylevar_threadlisthead_color_description\";s:61:\"This stylevar controls the text color of thread list headers.\";s:34:\"stylevar_threadlisthead_color_name\";s:29:\"Thread List Header Text Color\";s:40:\"stylevar_threadlisthead_font_description\";s:55:\"This stylevar controls the font of thread list headers.\";s:33:\"stylevar_threadlisthead_font_name\";s:23:\"Thread List Header Font\";s:53:\"stylevar_threadlisthead_top_corner_radius_descript ion\";s:76:\"This stylevar controls the radius of the top corners of thread list headers.\";s:46:\"stylevar_threadlisthead_top_corner_radius_name\";s:36:\"Thread List Header Top Corner Radius\";s:31:\"stylevar_time_color_description\";s:50:\"This stylevar controls the text color of the time.\";s:24:\"stylevar_time_color_name\";s:15:\"Time Text Color\";s:34:\"stylevar_tiny_fontSize_description\";s:45:\"This stylevar controls the size of tiny font.\";s:27:\"stylevar_tiny_fontSize_name\";s:14:\"Tiny Font Size\";s:31:\"stylevar_titleimage_description\";s:141:\"This stylevar controls the file path of the logo. The logo is the image that is displayed on every page in the top left corner of the header.\";s:38:\"stylevar_titleimage_description_mobile\";s:141:\"This stylevar controls the file path of the logo. The logo is the image that is displayed on every page in the top left corner of the header.\";s:24:\"stylevar_titleimage_name\";s:14:\"Logo File Path\";s:31:\"stylevar_titleimage_name_mobile\";s:14:\"Logo File Path\";s:39:\"stylevar_titleimage_padding_description\";s:139:\"This stylevar controls the padding of the logo. The logo is the image that is displayed on every page in the top left corner of the header.\";s:32:\"stylevar_titleimage_padding_name\";s:12:\"Logo Padding\";s:41:\"stylevar_toolsmenu_background_description\";s:51:\"This stylevar controls the background of tool menu.\";s:34:\"stylevar_toolsmenu_background_name\";s:20:\"Tool Menu Background\";s:37:\"stylevar_toolsmenu_border_description\";s:47:\"This stylevar controls the border of tool menu.\";s:30:\"stylevar_toolsmenu_border_name\";s:16:\"Tool Menu Border\";s:36:\"stylevar_toolsmenu_color_description\";s:51:\"This stylevar controls the text color of tool menu.\";s:29:\"stylevar_toolsmenu_color_name\";s:20:\"Tool Menu Text Color\";s:39:\"stylevar_toolsmenu_fontSize_description\";s:50:\"This stylevar controls the font size of tool menu.\";s:32:\"stylevar_toolsmenu_fontSize_name\";s:19:\"Tool Menu Font Size\";s:41:\"stylevar_toolsmenu_link_color_description\";s:51:\"This stylevar controls the link color of tool menu.\";s:34:\"stylevar_toolsmenu_link_color_name\";s:20:\"Tool Menu Link Color\";s:46:\"stylevar_toolsmenu_linkhover_color_description\";s:57:\"This stylevar controls the link hover color of tool menu.\";s:39:\"stylevar_toolsmenu_linkhover_color_name\";s:26:\"Tool Menu Link Hover Color\";s:40:\"stylevar_toplinks_background_description\";s:89:\"This stylevar controls the background of the links in the top right corner of the header.\";s:33:\"stylevar_toplinks_background_name\";s:20:\"Top Links Background\";s:35:\"stylevar_toplinks_color_description\";s:89:\"This stylevar controls the text color of the links in the top right corner of the header.\";s:28:\"stylevar_toplinks_color_name\";s:20:\"Top Links Text Color\";s:47:\"stylevar_toplinks_hilite_background_description\";s:101:\"This stylevar controls the highlighted background of the links in the top right corner of the header.\";s:40:\"stylevar_toplinks_hilite_background_name\";s:32:\"Top Links Highlighted Background\";s:40:\"stylevar_toplinks_link_color_description\";s:89:\"This stylevar controls the link color of the links in the top right corner of the header.\";s:33:\"stylevar_toplinks_link_color_name\";s:20:\"Top Links Link Color\";s:45:\"stylevar_toplinks_linkhover_color_description\";s:95:\"This stylevar controls the link hover color of the links in the top right corner of the header.\";s:38:\"stylevar_toplinks_linkhover_color_name\";s:26:\"Top Links Link Hover Color\";s:34:\"stylevar_unknownsgicon_description\";s:113:\"This stylevar controls the file path of the icon used as group icon by groups that do not have an icon specified.\";s:27:\"stylevar_unknownsgicon_name\";s:28:\"Unknown Group Icon File Path\";s:40:\"stylevar_usercp_hr_seperator_description\";s:172:\"This stylevar controls the line between private message/subscription folders and the other private message/subscription links in the navigation column in the setting pages.\";s:33:\"stylevar_usercp_hr_seperator_name\";s:40:\"Setting Navigation Column Separator Line\";s:52:\"stylevar_usercp_nav_blockbody_background_descripti on\";s:102:\"This stylevar controls the background of the block body in the navigation column in the setting pages.\";s:45:\"stylevar_usercp_nav_blockbody_background_name\";s:47:\"Setting Navigation Column Block Body Background\";s:48:\"stylevar_usercp_nav_blockbody_border_description\";s:98:\"This stylevar controls the border of the block body in the navigation column in the setting pages.\";s:41:\"stylevar_usercp_nav_blockbody_border_name\";s:43:\"Setting Navigation Column Block Body Border\";s:49:\"stylevar_vbblog_bloglist_avatar_width_description\";s:64:\"This stylevar controls the width of avatars in blog entry lists.\";s:56:\"stylevar_vbblog_bloglist_avatar_width_description_ mobile\";s:64:\"This stylevar controls the width of avatars in blog entry lists.\";s:42:\"stylevar_vbblog_bloglist_avatar_width_name\";s:28:\"Blog Entry List Avatar Width\";s:49:\"stylevar_vbblog_bloglist_avatar_width_name_mobile\";s:28:\"Blog Entry List Avatar Width\";s:43:\"stylevar_vbblog_bloglist_border_description\";s:83:\"This stylevar controls the line between different blog entries in blog entry lists.\";s:36:\"stylevar_vbblog_bloglist_border_name\";s:30:\"Blog Entry List Separator Line\";s:49:\"stylevar_vbblog_bloglist_header_color_description\";s:59:\"This stylevar controls the text color of blog entry titles.\";s:42:\"stylevar_vbblog_bloglist_header_color_name\";s:27:\"Blog Entry Title Text Color\";s:43:\"stylevar_vbblog_body_background_description\";s:129:\"This stylevar controls the background of the blog body. The body is the area below the header, which contains all other elements.\";s:36:\"stylevar_vbblog_body_background_name\";s:20:\"Blog Body Background\";s:44:\"stylevar_vbblog_entry_background_description\";s:54:\"This stylevar controls the background of blog entries.\";s:37:\"stylevar_vbblog_entry_background_name\";s:21:\"Blog Entry Background\";s:47:\"stylevar_vbblog_featured_background_description\";s:83:\"This stylevar controls the background of featured blog entries in blog entry lists.\";s:40:\"stylevar_vbblog_featured_background_name\";s:30:\"Featured Blog Entry Background\";s:43:\"stylevar_vbblog_featured_border_description\";s:79:\"This stylevar controls the border of featured blog entries in blog entry lists.\";s:36:\"stylevar_vbblog_featured_border_name\";s:26:\"Featured Blog Entry Border\";s:54:\"stylevar_vbblog_featured_header_background_descrip tion\";s:89:\"This stylevar controls the background of featured blog entry headers in blog entry lists.\";s:47:\"stylevar_vbblog_featured_header_background_name\";s:37:\"Featured Blog Entry Header Background\";s:49:\"stylevar_vbblog_featured_header_color_description\";s:89:\"This stylevar controls the text color of featured blog entry headers in blog entry lists.\";s:42:\"stylevar_vbblog_featured_header_color_name\";s:37:\"Featured Blog Entry Header Text Color\";s:46:\"stylevar_vbblog_listrow_background_description\";s:87:\"This stylevar controls the background of rows in blog lists and in blog category lists.\";s:39:\"stylevar_vbblog_listrow_background_name\";s:24:\"Blog List Row Background\";s:44:\"stylevar_vbblog_pagetitle_border_description\";s:100:\"This stylevar controls the line between the page title and the rest of the page content in the blog.\";s:37:\"stylevar_vbblog_pagetitle_border_name\";s:30:\"Blog Page Title Separator Line\";s:43:\"stylevar_vbblog_pagetitle_color_description\";s:68:\"This stylevar controls the text color of the page title in the blog.\";s:36:\"stylevar_vbblog_pagetitle_color_name\";s:26:\"Blog Page Title Text Color\";s:55:\"stylevar_vbblog_pagetitle_description_color_descri ption\";s:80:\"This stylevar controls the text color of the page title description in the blog.\";s:48:\"stylevar_vbblog_pagetitle_description_color_name\";s:38:\"Blog Page Title Description Text Color\";s:54:\"stylevar_vbblog_pagetitle_description_font_descrip tion\";s:74:\"This stylevar controls the font of the page title description in the blog.\";s:47:\"stylevar_vbblog_pagetitle_description_font_name\";s:32:\"Blog Page Title Description Font\";s:42:\"stylevar_vbblog_pagetitle_font_description\";s:62:\"This stylevar controls the font of the page title in the blog.\";s:35:\"stylevar_vbblog_pagetitle_font_name\";s:20:\"Blog Page Title Font\";s:49:\"stylevar_vbblog_sidebar_avatar_border_description\";s:79:\"This stylevar controls the border of the blog owner avatar in the blog sidebar.\";s:42:\"stylevar_vbblog_sidebar_avatar_border_name\";s:37:\"Blog sidebar Blog Owner Avatar Border\";s:51:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_background_descriptio n\";s:63:\"This stylevar controls the background of the blog sidebar tabs.\";s:44:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_background_name\";s:27:\"Blog sidebar Tab Background\";s:47:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_border_description\";s:59:\"This stylevar controls the border of the blog sidebar tabs.\";s:40:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_border_name\";s:23:\"Blog sidebar Tab Border\";s:46:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_color_description\";s:63:\"This stylevar controls the link color of the blog sidebar tabs.\";s:39:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_color_name\";s:27:\"Blog sidebar Tab Link Color\";s:45:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_font_description\";s:57:\"This stylevar controls the font of the blog sidebar tabs.\";s:38:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_font_name\";s:21:\"Blog sidebar Tab Font\";s:47:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_height_description\";s:59:\"This stylevar controls the height of the blog sidebar tabs.\";s:40:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_height_name\";s:23:\"Blog sidebar Tab Height\";s:60:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_selected_background_d escription\";s:71:\"This stylevar controls the background of the selected blog sidebar tab.\";s:53:\"stylevar_vbblog_sidebar_tabs_selected_background_n ame\";s:36:\"Selected Blog sidebar Tab Background\";s:41:\"stylevar_vbblog_sidebar_width_description\";s:53:\"This stylevar controls the width of the blog sidebar.\";s:34:\"stylevar_vbblog_sidebar_width_name\";s:18:\"Blog sidebar Width\";s:45:\"stylevar_vbcms_article_background_description\";s:53:\"This stylevar controls the background of CMS content.\";s:38:\"stylevar_vbcms_article_background_name\";s:22:\"CMS Content Background\";s:54:\"stylevar_vbcms_article_preview_header_font_descrip tion\";s:66:\"This stylevar controls the font of titles in CMS content previews.\";s:47:\"stylevar_vbcms_article_preview_header_font_name\";s:30:\"CMS Content Preview Title Font\";s:55:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_border_descri ption\";s:64:\"This stylevar controls the border of CMS content preview images.\";s:48:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_border_name\";s:32:\"CMS Content Preview Image Border\";s:55:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_margin_descri ption\";s:64:\"This stylevar controls the margin of CMS content preview images.\";s:48:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_margin_name\";s:32:\"CMS Content Preview Image Margin\";s:56:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_outline_descr iption\";s:68:\"This stylevar controls the outer line of CMS content preview images.\";s:49:\"stylevar_vbcms_article_preview_image_outline_name\";s:36:\"CMS Content Preview Image Outer Line\";s:54:\"stylevar_vbcms_article_preview_object_size_descrip tion\";s:73:\"This stylevar controls the maximum size of video in CMS content previews.\";s:47:\"stylevar_vbcms_article_preview_object_size_name\";s:38:\"CMS Content Preview Video Maximum Size\";s:42:\"stylevar_vbcms_body_background_description\";s:128:\"This stylevar controls the background of the CMS body. The body is the area below the header, which contains all other elements.\";s:35:\"stylevar_vbcms_body_background_name\";s:19:\"CMS Body Background\";s:50:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_day_font_description \";s:67:\"This stylevar controls the font of days in the CMS calendar widget.\";s:43:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_day_font_name\";s:28:\"CMS Calendar Widget Day Font\";s:61:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_monthnav_background_ description\";s:89:\"This stylevar controls the background of the month navigation in the CMS calendar widget.\";s:54:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_monthnav_background_ name\";s:47:\"CMS Calendar Widget Month Navigation Background\";s:55:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_monthnav_font_descri ption\";s:83:\"This stylevar controls the font of the month navigation in the CMS calendar widget.\";s:48:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_monthnav_font_name\";s:41:\"CMS Calendar Widget Month Navigation Font\";s:61:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_background_ description\";s:78:\"This stylevar controls the background of week days in the CMS calendar widget.\";s:54:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_background_ name\";s:39:\"CMS Calendar Widget Week Day Background\";s:57:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_border_desc ription\";s:74:\"This stylevar controls the border of week days in the CMS calendar widget.\";s:50:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_border_name \";s:35:\"CMS Calendar Widget Week Day Border\";s:55:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_font_descri ption\";s:72:\"This stylevar controls the font of week days in the CMS calendar widget.\";s:48:\"stylevar_vbcms_calendarwidget_weekdays_font_name\";s:33:\"CMS Calendar Widget Week Day Font\";s:44:\"stylevar_vbcms_content_separator_description\";s:83:\"This stylevar controls the line between different CMS content in CMS content lists.\";s:37:\"stylevar_vbcms_content_separator_name\";s:26:\"CMS Content Separator Line\";s:46:\"stylevar_vbcms_header_borderBottom_description\";s:64:\"This stylevar controls the bottom border of CMS content headers.\";s:39:\"stylevar_vbcms_header_borderBottom_name\";s:32:\"CMS Content Header Bottom Border\";s:43:\"stylevar_vbcms_header_borderTop_description\";s:61:\"This stylevar controls the top border of CMS content headers.\";s:36:\"stylevar_vbcms_header_borderTop_name\";s:29:\"CMS Content Header Top Border\";s:39:\"stylevar_vbcms_header_color_description\";s:61:\"This stylevar controls the text color of CMS content headers.\";s:32:\"stylevar_vbcms_header_color_name\";s:29:\"CMS Content Header Text Color\";s:38:\"stylevar_vbcms_header_font_description\";s:55:\"This stylevar controls the font of CMS content headers.\";s:31:\"stylevar_vbcms_header_font_name\";s:23:\"CMS Content Header Font\";s:40:\"stylevar_vbcms_header_margin_description\";s:57:\"This stylevar controls the margin of CMS content headers.\";s:33:\"stylevar_vbcms_header_margin_name\";s:25:\"CMS Content Header Margin\";s:41:\"stylevar_vbcms_header_padding_description\";s:58:\"This stylevar controls the padding of CMS content headers.\";s:34:\"stylevar_vbcms_header_padding_name\";s:26:\"CMS Content Header Padding\";s:56:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_background_descr iption\";s:76:\"This stylevar controls the background of rows in the CMS navigation widgets.\";s:49:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_background_name\";s:36:\"CMS Navigation Widget Row Background\";s:51:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_bevel_descriptio n\";s:82:\"This stylevar controls the inner top border of rows in the CMS navigation widgets.\";s:44:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_bevel_name\";s:42:\"CMS Navigation Widget Row Inner Top Border\";s:52:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_border_descripti on\";s:72:\"This stylevar controls the border of rows in the CMS navigation widgets.\";s:45:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_border_name\";s:32:\"CMS Navigation Widget Row Border\";s:51:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_color_descriptio n\";s:76:\"This stylevar controls the text color of rows in the CMS navigation widgets.\";s:44:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_color_name\";s:36:\"CMS Navigation Widget Row Text Color\";s:50:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_font_description \";s:70:\"This stylevar controls the font of rows in the CMS navigation widgets.\";s:43:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_font_name\";s:30:\"CMS Navigation Widget Row Font\";s:62:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_background _description\";s:82:\"This stylevar controls the background of hover rows in the CMS navigation widgets.\";s:55:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_background _name\";s:42:\"CMS Navigation Widget Hover Row Background\";s:57:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_bevel_desc ription\";s:88:\"This stylevar controls the inner top border of hover rows in the CMS navigation widgets.\";s:50:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_bevel_name \";s:48:\"CMS Navigation Widget Hover Row Inner Top Border\";s:58:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_border_des cription\";s:78:\"This stylevar controls the border of hover rows in the CMS navigation widgets.\";s:51:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_border_nam e\";s:38:\"CMS Navigation Widget Hover Row Border\";s:57:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_color_desc ription\";s:82:\"This stylevar controls the text color of hover rows in the CMS navigation widgets.\";s:50:\"stylevar_vbcms_navwidget_menuitem_hover_color_name \";s:42:\"CMS Navigation Widget Hover Row Text Color\";s:47:\"stylevar_vbcms_widget_block_padding_description\";s:50:\"This stylevar controls the padding of CMS widgets.\";s:40:\"stylevar_vbcms_widget_block_padding_name\";s:18:\"CMS Widget Padding\";s:48:\"stylevar_vbcms_widget_header_padding_description\";s:57:\"This stylevar controls the padding of CMS widget headers.\";s:41:\"stylevar_vbcms_widget_header_padding_name\";s:25:\"CMS Widget Header Padding\";s:40:\"stylevar_vbcms_widget_margin_description\";s:49:\"This stylevar controls the margin of CMS widgets.\";s:33:\"stylevar_vbcms_widget_margin_name\";s:17:\"CMS Widget Margin\";s:14:\"stylevareditor\";s:21:\"Style Variable Editor\";s:10:\"stylevarid\";s:11:\"StyleVar ID\";s:5:\"sub_1\";s:5:\"Sub 1\";s:5:\"sub_2\";s:5:\"Sub 2\";s:5:\"sub_3\";s:5:\"Sub 3\";s:34:\"sure_dismiss_x_merge_notifications\";s:82:\"Are you sure you want to dismiss the %1$s selected template merge notification(s)?\";s:12:\"table_border\";s:12:\"Table Border\";s:17:\"table_border_desc\";s:250:\"\'Table Border\' serves two purposes - primarily it is used to set the background color of all colored tables, which will show through in the color of the lines between cells. Secondly, you may wish to apply a border to the outside of the table itself.\";s:18:\"table_cell_padding\";s:273:\"لایه پوششی بین جدول ها انجمن (بر Øسب پیکسل) <dfn>(کاربرد این جدول این میباشد Ú©Ù‡ بین خط های انجمن ها Ùˆ زیر مجموعه آن ها خط بین آن ها را زیاد Ùˆ Ú©Ù… خواهد کرد)</dfn>\";s:12:\"table_footer\";s:12:\"Table Footer\";s:17:\"table_footer_desc\";s:115:\"Some tables have an additional bar at their base to hold extra controls etc. \'Table Footer\' is used to style these.\";s:12:\"table_header\";s:12:\"Table Header\";s:17:\"table_header_desc\";s:175:\"\'Table Header\' is most often used as the style for a column heading in a table, but is also occasionally used for the main title bar of a small table, such as \'Posting Rules\'.\";s:8:\"template\";s:8:\"قالب\";s:37:\"template_condition_contains_functions\";s:69:\"The following template conditional expression contains function calls\";s:21:\"template_conflict_x_y\";s:50:\"Conflict when merging template: %1$s (style: %2$s)\";s:35:\"template_current_version_merge_here\";s:70:\"<b>Current version of the template &mdash; Merge your changes here</b>\";s:19:\"template_eval_error\";s:261:\"The following error occurred when attempting to evaluate this template:<br /><i>%1$s</i><br />This is likely caused by a malformed conditional statement. It is highly recommended that you fix this error before continuing, but you may continue as-is if you wish.\";s:16:\"template_group_x\";s:20:\"Template Group: %1$s\";s:36:\"template_is_customized_in_this_style\";s:93:\"قالب از Øالت استایل پیش فرض Ùˆ یا مادر تغییر کرده است\";s:41:\"template_is_inherited_from_a_parent_style\";s:74:\"قالب با توجه به استایل مادر تنظیم شده است\";s:44:\"template_is_unchanged_from_the_default_style\";s:78:\"قالب از Øالت استایل پیش فرض تغییر نکرده است\";s:23:\"template_last_edited_js\";s:135:\"آخرین ویرایش در روز %2$s ماه %1$s سال %3$s در ساعت %4$s:%5$s بوسیله %6$s صورت گرفته است.\";s:19:\"template_merged_x_y\";s:48:\"Merged template successfully: %1$s (style: %2$s)\";s:16:\"template_options\";s:23:\"تنظیمات قالب\";s:22:\"template_text_not_safe\";s:327:\"The text for the template contains potentially unsafe code. Text in curly style php string substitution expressions (like {$vbulletin->somevalue}) is only allowed to contain the characters in a-z, A-Z, 0-9, square brackets ( [] ), and quotes ( \"\' ). This prevents possible arbitrary code execution when the phrase is processed.\";s:20:\"template_was_changed\";s:301:\"This template was changed by someone else while you were editing it. <b class=\"modlasttendays\">Your changes have not been saved.</b> Please merge your changes from the lower editor into the current version in the upper editor. When you save this page, only what is in the upper editor will be saved.\";s:26:\"template_was_changed_again\";s:305:\"<b class=\"modlasttendays\">Edit Conflict Again:</b> While submitting your merged version of the template, there was an edit conflict again. Please repeat the process below. The top editor has been updated to the latest version of the template, and the bottom editor contains the version you just submitted.\";s:23:\"template_x_exists_error\";s:150:\"نام این قالب <em>%1$s</em> پیش از این وجود داشت.<br /> <br /> If you click \'Save\' the existing template will be overwritten.\";s:37:\"template_your_version_merge_from_here\";s:147:\"Your version of the template &mdash; Merge your changes from here to the editor above. Upon saving, only what is in the editor above will be saved.\";s:18:\"templates_reverted\";s:19:\"Templates reverted.\";s:32:\"temporary_template_table_created\";s:37:\"ایجاد جدول قالب موقت\";s:51:\"temporary_template_table_populated_with_x_template s\";s:61:\"سکونت جدول قالب موقت در %1$s قالب ها\";s:32:\"temporary_template_table_renamed\";s:44:\"تغییر نام جدول قالب موقت\";s:17:\"test_replace_only\";s:142:\"فقط تست جایگزینی <dfn>(This will show you the results of doing this find/replace, without actually updating the templates)</dfn>\";s:25:\"text_added_in_new_version\";s:54:\"متن به نسخه جدید اضافه شده است\";s:13:\"text_ads_only\";s:13:\"Text ads only\";s:18:\"text_and_image_ads\";s:18:\"Text and image ads\";s:29:\"text_changed_between_versions\";s:54:\"متن بین دو نسخه تغییر کرده است\";s:15:\"text_decoration\";s:21:\"نوشته تزینی\";s:9:\"text_desc\";s:163:\"Use this control to set the text attributes for all text elements on the page that may ignore the \'Body\' attributes, in particular text inside &lt;td&gt; tags etc.\";s:24:\"text_editor_control_desc\";s:105:\"These settings allow you to control how controls on the WYSIWYG and standard text editor toolbars appear.\";s:27:\"text_editor_controls_folder\";s:262:\"پوشه کنترل ویرایشگر متن <dfn>این پوشه برای به کار گیری تصویر های دکمه ها Ùˆ تخلفات در ویرایشگر متن vBulletin میباشد (به کار بردن در پست/ویرایش پیام ها)</dfn>\";s:19:\"text_in_new_version\";s:19:\"Text in New Version\";s:19:\"text_in_old_version\";s:19:\"Text in Old Version\";s:29:\"text_removed_from_old_version\";s:52:\"متن از نسخه قدیمی Øذف شده است\";s:24:\"text_surrounding_changes\";s:24:\"Text Surrounding Changes\";s:16:\"textarea_columns\";s:27:\"ستون ها فضا متن\";s:52:\"this_item_is_customized_in_the_parent_style_called _x\";s:99:\"این قسمت با توجه به استایل مادر زیر تنظیم شده است\\n\\n\'%1$s\'.\";s:51:\"this_template_has_been_customized_in_a_parent_styl e\";s:494:\"این قالب مطابق با استایل %1$s تغییر کرده است. (استایل مادر , استایل %2$s را تنظیم کرده است)<br /><br />شما Ù…ÛŒ توانید با استفاده از دکمه \" تغییر \" قالب جدیدی بر اساس استایل %1$s طراØÛŒ کنید.<br /><br />اگر Ù…ÛŒ خواهید با استفاده از استایل مادر %1$s قالب %3$s را ویرایش کنید <a href=\"%4$s\">اینجا</a> را کلیک کنید.\";s:47:\"this_template_has_been_customized_in_this_style\";s:534:\"این قالب در این استایل تغییر یافته است.<br /><br /> روی نام قالب دوبار کلیک کنید Ùˆ یا دکمه \" ویرایش \" را بزنید تا بتوانید قالب را Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ú©Ù†ÛŒØ¯.<br /><br />همچنین Ù…ÛŒ توانید با استفاده از دکمه \" مشاهده Øالت اصلی \" Øالت اصلی قالب را مشاهده کنید. (قالب اصلی استایل پیش فرض یا استایل مادر Ú©Ù‡ این قالب از آن Øاصل شده است)\";s:37:\"this_template_has_not_been_customized\";s:420:\"این قالب از Øالت پیش فرض یا استایل مادر آن تغییر نیافته است.<br /><br /> دوبار روی اسم قالب کلیک کنید Ùˆ یا کلید \" تغییر \" را بزنید تا بتوانید قالب مورد نظر خود را در این استایل Ùˆ استایل های کودک آن جایگزین کنید. Ùˆ یا قالب موجود را ویرایش کنید.\";s:10:\"time_color\";s:10:\"Time Color\";s:15:\"time_color_desc\";s:76:\"\'Time Color\' is applied to (most) instances of a time stamp being displayed.\";s:24:\"title_for_uploaded_style\";s:247:\"عنوان برای استایلی Ú©Ù‡ آپلود Ù…ÛŒ شود<dfn>(اگر Ù…ÛŒ خواهید Ú©Ù‡ این عنوان , همان عنوان اصلی موجود در فایل استایل باشد, چیزی در این قسمت ننویسید.)</dfn>\";s:21:\"title_generated_style\";s:25:\"Title for generated style\";s:26:\"title_generated_style_desc\";s:28:\"The title of your new style.\";s:11:\"title_image\";s:227:\"عنوان تصویر <dfn>در این قسمت میتوانید تصویر مورد نظر را در قسمت تنظیمات استایل Ùˆ در هیدر سایت تنظیمات را در انجمن صورت بدهید.</dfn>\";s:20:\"toolbar_menu_options\";s:53:\"تنظیمات منوی تولبار ویرایشگر\";s:3:\"top\";s:3:\"Top\";s:4:\"type\";s:6:\"نوع\";s:19:\"type_of_ads_to_show\";s:19:\"Type of Ads to Show\";s:9:\"underline\";s:9:\"Underline\";s:4:\"undo\";s:4:\"Undo\";s:21:\"ungrouped_templates_x\";s:24:\"Ungrouped Templates %1$s\";s:5:\"units\";s:5:\"Units\";s:7:\"unknown\";s:17:\"نا شناخته\";s:24:\"unsaved_data_may_be_lost\";s:53:\"There is unsaved data on the page and it may be lost.\";s:25:\"updated_default_templates\";s:70:\"به روز رسانی شده بصورت قالب های پیش فرض\";s:30:\"updated_default_templates_desc\";s:716:\"قالب های موجود در این صفØÙ‡ تا وقتی Ú©Ù‡ شما در آنها تغییراتی بوجود بیاورید , به صورت قالب پیش فرض تنظیم شده اند.<br /> <br />ممکن است لازم باشد Ú©Ù‡ شما آنها را برگشت دهید , در غیر این صورت پشتیبانی کامل آنها را در ویبولتین %1$s ارزیابی کنید.<strong> اگر این کار را نکنید , ممکن است بعضی قسمت های ویبولتین بدرستی اجرا نشوند!</strong> برای اطّلاعات بیشتر به اعلان های سایت <a href=\"http://www.vbulletin.com/forum/\">vBulletin.com Forums</a> مراجعه کنید.\";s:41:\"updating_style_information_for_each_style\";s:91:\"به روز رسانی اطلاعات استایل در هر یک از استایل ها...\";s:32:\"updating_style_information_for_x\";s:101:\"به روز رسانی اطلاعات استایل برای \'%1$s\' Ùˆ استایل های کودک...\";s:31:\"updating_styles_with_no_parents\";s:46:\"Updating style sets with no parent information\";s:21:\"updating_template_ids\";s:38:\"به روز رسانی نام قالب\";s:3:\"url\";s:3:\"URL\";s:19:\"usage_in_expression\";s:19:\"Usage in Expression\";s:23:\"use_regular_expressions\";s:95:\"به کار بردن ابزار معیین شده <dfn>(دیدن دفترچه پایین)</dfn>\";s:23:\"use_same_padding_margin\";s:33:\"Use the \'top\' value for all sides\";s:14:\"user_selection\";s:14:\"User Selection\";s:19:\"user_selection_desc\";s:39:\"Whether to display this style to users.\";s:22:\"validation_re_optional\";s:67:\"Optional, may cause problem if conflict with data type fundamental.\";s:29:\"validation_regular_expression\";s:29:\"Validation Regular Expression\";s:20:\"vbcms_template_group\";s:13:\"vBulletin CMS\";s:7:\"version\";s:8:\"نسخه\";s:44:\"view_comparison_your_version_current_version\";s:51:\"View Comparison of your Version and Current Version\";s:24:\"view_highlighted_changes\";s:24:\"View Highlighted Changes\";s:12:\"view_history\";s:27:\"مشاهده تاریخچه\";s:11:\"view_inline\";s:11:\"View Inline\";s:13:\"view_original\";s:30:\"مشاهده Øالت اصلی\";s:22:\"view_pre_merge_version\";s:21:\"View Unmerged Version\";s:13:\"view_quickref\";s:30:\"مشاهده مرجع سریع\";s:17:\"view_side_by_side\";s:17:\"View Side by Side\";s:32:\"view_your_forum_using_this_style\";s:53:\"نمایش انجمن شما در این استایل\";s:20:\"viewing_version_of_x\";s:54:\"مشاهده نسخه <span class=\"normal\">%1$s</span>\";s:12:\"visited_link\";s:7:\"Visited\";s:5:\"white\";s:5:\"White\";s:11:\"white_style\";s:11:\"White Style\";s:16:\"white_style_desc\";s:78:\"This style is representative of the default style with minor color variations.\";s:5:\"width\";s:5:\"Width\";s:54:\"with_a_few_exceptions_function_calls_are_not_permi tted\";s:221:\"With a few exceptions, function calls are not permitted in template conditional expressions. Please go back and re-write this expression.<br /><br />The following functions are allowed in template conditional expressions:\";s:9:\"wrap_text\";s:17:\"متن پوششی\";s:20:\"wysiwyg_editor_style\";s:63:\"WYSIWYG Editor (Should usually be the same as \'%1$s\' or \'%2$s\')\";s:25:\"wysiwyg_editor_style_desc\";s:212:\"This style will be applied to the WYSIWYG editor message area. For a true what-you-see-is-what-you-get experience, this should share its settings with First Alternating Color\' but you can set whatever you choose.\";s:11:\"x_links_css\";s:24:\"%1$s لینک های CSS\";s:9:\"x_skipped\";s:20:\"%1$s <i>skipped</i>.\";s:11:\"x_templates\";s:20:\"قالب های %1$s\";s:24:\"your_customized_template\";s:24:\"Your Customized Template\";s:21:\"your_customized_value\";s:21:\"Your Customized Value\";s:24:\"your_version_of_template\";s:28:\"Your Version of the Template\";}', phrasegroup_user = 'a:622:{s:8:\"about_me\";s:17:\"درباره من\";s:7:\"about_x\";s:17:\"درباره %1$s\";s:27:\"accept_pm_only_from_buddies\";s:440:\"شاید شما مایل باشید دریافت پیام های خصوصی را به کاربران موجود در <a href=\"profile.php?do=editlist\" target=\"_blank\"> لیست دوستان </a>خود Ù…Øدود کنید. کاربران دیگر هنگام ارسال پیام خصوصی به شما با پیغام خطایی مبنی بر غیر فعال بودن صندوق پیام های خصوصی شما مواجه خواهند شد.\";s:28:\"accept_pm_only_from_contacts\";s:491:\"شما میتوانید دریافت پیغام خصوصی را تنها برای افرادی Ú©Ù‡ <a href=\"profile.php?do=buddylist\" target=\"_blank\">لیست تماس </a>. شما هستند Ùˆ همچنین مدیران Ù…Øدود نمایید , در این Øالت سایر کاربرانی Ú©Ù‡ میخواهند برای شما پیغام خصوصی ارسال کنند با پیغامی مبنی بر غیر فعال بودن پیغام خصوصی شما مواجه خواهند شد .\";s:31:\"accept_selected_friend_requests\";s:75:\"قبول درخواستهای دوستی کاربران انتخاب شده\";s:21:\"activate_your_account\";s:51:\"Øساب کاربری خود را فعال کنید\";s:15:\"activation_code\";s:22:\"کد فعال سازی\";s:9:\"add_album\";s:30:\"اضافه کردن آلبوم\";s:11:\"add_contact\";s:30:\"اضافه نمودن تماس\";s:10:\"add_friend\";s:28:\"اضافه کردن دوست\";s:23:\"add_member_to_your_list\";s:56:\"اضافه کردن کاربر به لیست شما ... \";s:20:\"add_new_user_to_list\";s:46:\"افزودن کاربر جدید به لیست\";s:12:\"add_password\";s:12:\"Add Password\";s:15:\"add_to_contacts\";s:40:\"افزودن به لیست تماس ها\";s:19:\"add_to_friends_list\";s:57:\"اضافه کردن ایشان به لیست دوستان\";s:18:\"add_to_ignore_list\";s:46:\"افزودن ایشان به لیست سیاه\";s:25:\"add_x_to_contacts_confirm\";s:102:\"آیا برای اضافه کردن %1$s به لیست دوستان خود اطمینان دارید؟\";s:20:\"add_x_to_ignore_list\";s:47:\"اضافه کردن %1$s به لیست سیاه\";s:27:\"add_x_to_ignorelist_confirm\";s:98:\"آیا برای اضافه کردن %1$s به لیست سیاه خود اطمینان دارید؟\";s:22:\"additional_information\";s:25:\"اطلاعات بیشتر\";s:16:\"additional_users\";s:25:\"کاربران اضافی\";s:29:\"administrators_may_send_email\";s:224:\"ممکن است هر از گاهي مدير سايت بخواهد ايميلي براي کاربران بصورت گروهي ارسال کند Ùˆ در آن خبر Ùˆ يا مطلبي را به اطلاع شما برساند. \";s:15:\"aim_screen_name\";s:3:\"AIM\";s:5:\"album\";s:10:\"آلبوم\";s:14:\"album_pictures\";s:23:\"آلبوم تصاویر\";s:6:\"albums\";s:15:\"آلبوم ها\";s:19:\"albums_created_by_x\";s:49:\"آلبوم های ایجاد شده توسط %1$s\";s:3:\"all\";s:6:\"همه\";s:27:\"allow_daylight_savings_time\";s:207:\"همچنین Ù…ÛŒ توانید گزینه مربوط به تغییر ساعت فصلی DST را نسبت به Ù…ØÙ„ سکونت خود مشخص نمایید.( تغییر ساعت شش ماهه اول سال)\";s:28:\"allow_members_send_you_email\";s:157:\"شما ميتوانيد اين اجازه را به کاربران ديگر اين انجمن بدهيد Ú©Ù‡ براي شما ايميل ارسال کنند.\";s:20:\"allow_vcard_download\";s:63:\"اجازه دانلود کارت اطلاعات شخصی شما\";s:24:\"allowed_bbcode_message_x\";s:48:\"<span class=\"shade\">Allowed BB Code:</span> %1$s\";s:27:\"also_remove_x_from_contacts\";s:60:\"همچنین Øذف %1$s از لیست تماسهای خود\";s:29:\"also_send_friend_request_to_x\";s:59:\"همچنین ارسال درخواست دوستی به %1$s\";s:10:\"and_x_more\";s:14:\"and %1$s more.\";s:12:\"and_x_others\";s:28:\"<li> and %1$s other(s).</li>\";s:25:\"anyone_free_to_join_group\";s:67:\"عضویت در این گروه برای همگان آزاد است\";s:16:\"approve_messages\";s:35:\"تایید کردن پیغام ها\";s:13:\"asset_manager\";s:29:\"Enhanced Attachment Uploading\";s:17:\"asset_manager_off\";s:33:\"Enhanced Attachment Uploading off\";s:16:\"asset_manager_on\";s:32:\"Enhanced Attachment Uploading on\";s:31:\"attachment_not_currently_in_use\";s:108:\"فایل پیوستی Ú©Ù‡ در Øال Øاضر در آلبوم یا گروهی استفاده نمیشود.\";s:30:\"attachment_uploading_interface\";s:48:\"رابط کاری آپلود فایل پیوست\";s:23:\"attachments_posted_by_x\";s:58:\"فایل های پیوست ارسال شده توسط %1$s\";s:33:\"automatically_detect_dst_settings\";s:74:\"این بخش بطور خودکار توسط سیستم تنظیم شود.\";s:6:\"avatar\";s:12:\"آواتار\";s:15:\"avatar_category\";s:30:\"دسته بندی آواتار\";s:28:\"avatars_small_graphics_short\";s:210:\"نماد يا Avatar يك Ø·Ø±Ø Ú¯Ø±Ø§ÙÙŠÙƒÙŠ كوچك است كه در زير Ùˆ يا كنار نام كاربري شما در پستهايي كه ارسال كرده ايد، نمايش داده ميشود.\";s:25:\"background_images_album_x\";s:220:\"تصاویر پیش زمینه را از آلبوم ها وارد کنید <a href=\"album.php?%1$su=%2$s\">آلبوم ها</a>. آدرس تصویر را در آلبوم عمومی یا خصوصی خود وارد کنید.\";s:28:\"basic_editor_simple_text_box\";s:37:\"ادیتور پایه - فقط متن\";s:9:\"basicinfo\";s:25:\"اطلاعات عمومی\";s:10:\"birth_date\";s:19:\"تاریخ تولد\";s:8:\"birthday\";s:8:\"تولد\";s:21:\"block_display_options\";s:457:\"اگر میخواهید نمایش بعضی از قسمتها را در صفØÙ‡ پروفایل خود Ù…Øدود کنید لازم است Ú©Ù‡ Øداقل دسترسی ها را از منو های زیر انتخاب کنید <br /><br />توجه : <dfn>مهمانها Ùˆ کاربرانی Ú©Ù‡ در لیست سیاه شما هستند تنها قسمتهایی را Ú©Ù‡ نمایش آنرا برای همه فعال کرده اید خواهند دید</dfn>\";s:31:\"board_can_be_shown_any_language\";s:96:\"شما Ù…ÛŒ توانید زبان نمایش انجمن را برای خود تغییر دهید\";s:14:\"board_language\";s:19:\"زبان انجمن\";s:10:\"board_skin\";s:23:\"استایل انجمن\";s:16:\"break_friendship\";s:18:\"قطع دوستی\";s:30:\"browsing_when_receive_pm_popup\";s:271:\"زماني Ú©Ù‡ شما در انجمنها هستيد Ùˆ ÙŠÚ© پيغام خصوصي جديد دريافت ميکنيد توسط ÙŠÚ© پنجره Ú©ÙˆÚ†Ú© Ú©Ù‡ بصورت pop-up باز ميشود ØŒ رسيدن پيغام جديد به شما اطلاع داده ميشود.\";s:27:\"can_automatically_subscribe\";s:568:\"زماني Ú©Ù‡ شما ÙŠÚ© مطلب ارسال ميکنيد Ùˆ يا به مطلبی جواب مي دهيد ØŒ ميتوانيد بصورت خودکار مشترک آن مطلب شويد ØŒ تا از وضعيت آن باخبر باشيد. <a href=\"%1$s\">براي ديدن مطالبی Ú©Ù‡ تا کنون عضو آنها شده ايد اينجا را کليک کنيد</a> همچنين ميتوانيد امکان ارسال ايميل را فعال نماييد تا در زماني Ú©Ù‡ به آن مطلب پاسخ داده شد به شما اطلاع داده شود.\";s:27:\"can_email_when_sends_you_pm\";s:184:\"زماني Ú©Ù‡ براي شما ÙŠÚ© پيغام خصوصي ارسال ميشود ايميلي برايتان ارسال ميشود تا شما از اين موضوع مطلع شويد.\";s:26:\"cannot_leave_primary_group\";s:26:\"Cannot leave primary group\";s:26:\"choose_thread_display_mode\";s:254:\"شما در اين قسمت ميتوانيد Øالت نمايش تاپيك ها را مشخص كنيد. براي اطلاعات بيشتر در مورد Øالات نمايش به بخش <a href=\"%1$s\">راهنماي سايت</a> مراجعه كنيد..\";s:5:\"clear\";s:8:\"مجدد\";s:9:\"clear_all\";s:22:\"پاک کردن همه\";s:29:\"click_button_below_edit_email\";s:123:\"براي ويرايش کلمه عبور Ùˆ يا آدرس ايميل لطفا بر روي کليد زير کليک کنيد.\";s:21:\"click_here_to_email_x\";s:24:\"Click Here to Email %1$s\";s:27:\"click_save_to_add_x_to_list\";s:192:\"ایجاد در دکمه \'لیست ذخیره\' کلیک کنید %1$s در این لیست, Ùˆ شما روی مرورگر خود برای \'برگشت\' روی دکمه لغو کلیک کنید.\";s:5:\"close\";s:8:\"بستن\";s:7:\"comment\";s:6:\"نظر\";s:26:\"confirm_friendship_request\";s:36:\"تایید درخواست دوستی\";s:33:\"confirm_friendship_request_from_x\";s:123:\"آیا شما مایل به تایید درخواست %1$s جهت اضافه شدن به دوستان خود هستید ØŸ\";s:25:\"confirm_new_email_address\";s:62:\"آدرس ایمیل جدید را مجددا وارد کنید\";s:20:\"confirm_new_password\";s:37:\"تاييد کلمه عبور جديد\";s:30:\"confirm_user_list_modification\";s:43:\"تائید ویرایش لیست کاربر\";s:15:\"connected_since\";s:15:\"Connected Since\";s:32:\"contact_admin_to_modify_birthday\";s:104:\"در صورت تغییر در مشخصات تولد شما , با مدیریت Ú©Ù„ تماس بگرید.\";s:12:\"contact_info\";s:23:\"اطلاعات تماس\";s:21:\"contacts_instructions\";s:514:\"برای Øذف کاربر از لیست دوستان شما, تیک داخل مربع را به همراه تیک مربوط به آواتار را بردارید Ùˆ سپس دکمه \'ذخیره تغییرات\' را فشار دهید.<br />\r\n<br />\r\nبرای اضافه کردن کاربر به لیست خود, نام کاربری آنها را در قسمت خالی تایپ نموده Ùˆ سپس کلید \'اضافه نمودن دوست\' را برای اضافه کردن به لیست خود فشار دهید.\";s:13:\"control_panel\";s:24:\"کنترل پنل شما\";s:28:\"conversation_between_x_and_y\";s:32:\"مکالمه بین %1$s Ùˆ %2$s\";s:17:\"coppa_information\";s:42:\"اطلاعات کاربر زیر 13 سال\";s:16:\"current_activity\";s:33:\"فعالیت در این Ù„Øظه\";s:24:\"current_password_expired\";s:144:\"رمزعبور فعلی شما مدتی استفاده نشده . لطفا\" از این قسمت رمزعبور خود را تغییر دهید.\";s:37:\"current_reputation_level_is_displayed\";s:370:\"زمانی Ú©Ù‡ پیام جدیدی ارسال Ù…ÛŒ کنید, Ø³Ø·Ø Ø§Ù…ØªÛŒØ§Ø² شما برای دیگر کاربران آشکار Ù…ÛŒ شود. در صورتیکه تمایل دارید امتیاز شما مخفی باشد این گزینه را غیر فعال کنید.<br />\r\n
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر ارشد

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,803
  مورد پسند
  11,619 بار
  نوشته های وبلاگ
  63
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  مشکل از هک DBTech notifications هست این هک را حذف کنید سپس اقدام آپگرید نمایید.

 4. Top | #3
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  ورژن خوبش
  نوشته ها
  257
  مورد پسند
  104 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  ممنون الان امتحان میکنم!

  ---------- ارسال شده در 02:54 PM ---------- ارسال قبلی در 02:40 PM ----------

  این کدوم هک؟؟؟
  تو لیست هک ها نیست احتمالا فارسی ساز نصب کردم براش
  چه هکیه؟ فارسیش چیه؟

  ---------- ارسال شده در 04:41 PM ---------- ارسال قبلی در 02:40 PM ----------

  کمک!

 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2010
  ورژن ویبولتین
  4.2
  سن
  23
  نوشته ها
  3,417
  مورد پسند
  8,087 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  526

  پیش فرض

  قبل ا آبگرید باید همه هک هارو غیر فعال کنید
  هک DBTech
  آموزش غیر فعال کردن سیستم هک و پلاگین با Config.php

  کاربر مقابل از Mr.Ramin بابت این پست مفید تشکر کرده است: 6. Top | #5
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  ورژن ویبولتین
  ورژن خوبش
  نوشته ها
  257
  مورد پسند
  104 بار
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 12.0
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  این کارو کردم ولی الان دیگه نمیتونم فایل های پوشه اینستال رو فراخانی کنم ریدایرکت میشه به صفحه اصلی

  ---------- ارسال شده در 06:46 PM ---------- ارسال قبلی در 06:17 PM ----------

  بازم نشد

  ---------- ارسال شده در 08:25 PM ---------- ارسال قبلی در 06:17 PM ----------

  یکی کمک کنه یا برام اپگرید کنه
  این هر بار یه ارور جدید میده

  ---------- ارسال شده در 11:52 PM ---------- ارسال قبلی در 06:17 PM ----------

  اپ

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •