سلام یه هدر برای یکی از قالب های وی بی ایران میخوام.

فکر کنم اندازش "369 " در "124" باشه . خلاصه اندازه همین.
متن "انجمن طرفداران جاستین بیبر " به انگلیسی هم"Justin Bieber Fans Forum "
قشنگ باشه . ممنون