سلام دوستان چطور این قسمت را در هدر پین کنم که با چرخاندن اسکرول به پایین بیاد :
---------- ارسال شده در 09:17 PM ---------- ارسال قبلی در 05:14 PM ----------

دوستان خرجش یه جواب بود به خدا