با سلام

خوب عموما کاربران که برای اولین بار به سمت وی بی میان براشون این سوال پیش میاد و بک مقدار دو به شک میشن که این ورژنها چیه و چه فرقی داره .

خوب برای این دسته از عزیزان باید گقت که:

هنگامي که مراحل ساخت و توليد يک اسکريپت (يا مديريت محتوا) تمام مي شود، اولين نسخه اي از اسکريپت (يا مديريت محتوا) که ارائه مي شود نسخه ي آلفا alpha مي باشد. اين نسخه براي تست توسط ديگر متخصصين که در روند توليد اسکريپت نبوده اند ارائه مي شود و معمولا مشکلات زيادي دارد، اين نسخه معمولا داراي باگهاي ناشناخته، مشکلات امنيتي و در مواردي الگوريتمي و اشکالات عديده ي ديگر است ولي معمولا خط سير اسکريپت (يا مديريت محتوا) که عبارت از سياست گذاري اصلي و الگوريتم توليد برنامه است، پس از ارائه ي اين نسخه تغيير نمي کند. ضمنا اين نسخه معمولا عمومي نمي شود و کاربران عادي تمايلي به نصب و استفاده از آن ندارند.


پس از برطرف شدن اشکالهاي نسخه ي الفا نسخه ي ديگري ارائه مي شود که به نسخه ي بتا (BETA) معروف است. اين نسخه در دسترس کليه يکاربران قرار مي گيرد و قابل استفاده مي باشد ولي به صورت معمول داراي باگهاي ناشناخته يا حفره هاي امنيتي مي باشد در اين نسخه با توجه به ارائه ي آن به صورت گسترده بررسي عمومي تري توسط کاربران مختلف صورت مي گيرد و مجموعه ي کاملي از اشکالات ناشناخته ي نرم افزرا کشف مي شود. در حقيقت پس از کشف و بر طرف نمودن اشکالات نسخه ي بتا، نسخه ياصلي اسکريپت تهيه مي گردد.

لازم به ذکر است هر اسکريپتي داراي حفره هاي امنيتي مي باشد که هرچه اسکريپت مهم تر باشد از بين بردن اين حفره ها مهم تر است، به همين دليل نویسمدگان پس از ارائه ي نسخه ي نهائي در بروزرساني هاي دوره اي حفره هاي امنيتي را شناسايي و توسط آپديتهاي ضروري آن را بر طرف مي نمايد.