در نظر سنجی های خصوصی نشون نمیده

---------- ارسال شده در 06:13 PM ---------- ارسال قبلی در 05:38 PM ----------

ببخشید مشکل از من بود نمایش میده