من مشکل آواتار که ندارم
پاسخ سریع من که فقط کادرش هست هرکاری بخوای انجام بدی باید کدش رو بلد باشی
راستی واسه من فقط پاسخ سریع نیست توی صفحه پیشرفته هم همینجوریه
اون عکسی که دیدم فک کنم واسه توهم همینجوری باشه
چیکار کردی داداش ما که هر کاری کردیم درست نشد! حالا شما بگو شاید ایندفه درست شد!

*دمت گرم*