از هک Google CSE استفاده کنید .

هک تعویض جستجوی پیش فرض ویبولتین با جستجوی CSE گوگل