دوستان خواستم بدونم میشه در صفحه ای که می زنیم برای اپلود سنتر تو اون صفحه تصاویری رو قرار داد
با سپاس