سلام

دوستان چطوری میشه فارسی ساز یه هک خاص را حذف کرد ؟

---------- ارسال شده در 10:31 PM ---------- ارسال قبلی در 08:56 PM ----------

کسی از دوستان نمی دونه چطوری میشه اینکار را کرد ؟