خیلی ممنون از شمااااااا ..

دوست عزیز شما که معنی مزایده رو میدونی بگو تا منم بدونم .. !

من مهلت خواصی رو تعیین نکردم برای پایان مزایده و هر وقت بخوام تمومش میکنم