سرعت لود بالا و هاستینگ قوی ، مهم ترین چیز از نظر من

چون سرعت لود سایت بازی خیلی مهمه