سلام
من میخوام مدیریت انجمن رو بدم به یکی دیگه
ولی واسه این کار باید به ساماندهی هم میل بدم که اونا هم اونجا سیت رو بزنن به اسم این طرف
ولی وقتی از طریقه هاستم میل میفرستم این ارور رو میده
میشه بگین مشکل از کجاست؟؟


ERROR: Your message could not be delivered.
The mail server generated the following error message:
This is the mail system at host samandehi.ir.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email protected]> (expanded from <[email protected]>): unknown user:
"info"