سلام خدمت مدیریت
من فقط میتونم موضوع ایجاد کنم و پست خودمو ویرایش کنم ، نمیتونم به پست ها جواب بدم...

لطفا بررسی کنید