درود
دوستان من می خوام دو تا dns دیگه رو دامینم بزارم می خواستم ببینم با dns های قبلی تداخل ایجاد نمی کنه.