سلام
1. اینا موضوع نیستن انجمن هستن که آموزشش تو سایت هست کافیه اینو جیتجو کنی: اموزش قرار دادن عکس کنار انجمن
2. اینجا نباید سوال مطرح کنی باید تو بخش پرسش و پاسخ بپرسی
موفق باشی