آقایون با توجه به عنوان تاپیک من چاره ای جد عوض کردن هاستم رو ندارم و وقتی وارد قسمت دیتابیس هاستم میشوم این ارور رو میدهError connecting to MySQL: Too many connections