اگر هم عکست PNG ه ، میتونی از این سایت استفاده کنی :

PunyPNG - PNG Compression and Image Optimization - Gracepoint After Five

برای PNG هایی که بک گراند transparent دارن ، فوق العاست ...